Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 về Đăng ký doanh nghiệp Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày...

Chi tiết...

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 56/2009/NĐ-CPngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính...

Chi tiết...

PHỤ LỤC I (Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ)  

Chi tiết...

PHỤ LỤC II NỘI DUNG HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ)  ...

Chi tiết...

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016; bãi bỏ Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008...

Chi tiết...

 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2014 và thay thế Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15 tháng...

Chi tiết...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.

Chi tiết...

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 03 tháng 3 năm 2017

Chi tiết...

 Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2017.

Chi tiết...

 Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017

Chi tiết...

 Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017

Chi tiết...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2017

Chi tiết...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2014.

Chi tiết...

 1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 4 năm 2015. 2. Bãi bỏ các quy định về Tổ quản lý, thanh lý tài...

Chi tiết...

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. 2. Bãi bỏ các quy định tại Điều 82, 89 và 92 Nghị định số 08/...

Chi tiết...

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Chi tiết...

 1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016. 2. Nghị định này bãi bỏ các quy định về triển lãm...

Chi tiết...

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. 2. Nghị định này thay thế Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng...

Chi tiết...

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Chi tiết...

1. Trong thời hạn tối đa là 02 (hai) năm, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, các tổ chức đánh giá kỹ năng nghề đã được cấp giấy chứng...

Chi tiết...

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. 2. Nội dung quy định về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động tại các...

Chi tiết...

 Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Chi tiết...

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. 2. Khoản 10 Điều 12 Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8...

Chi tiết...

 Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Chi tiết...

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. 2. Nghị định này thay thế Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3...

Chi tiết...

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Chi tiết...

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2011.

Chi tiết...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 7 năm 2010.

Chi tiết...

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 2. Nghị định này thay thế các quy định liên...

Chi tiết...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2016, thay thế Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013...

Chi tiết...


Page: 123456
Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật
Tags
 Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, Thành lập doanh nghiệp, Thành lập công ty giá rẻ, Thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty TNHH, Thủ tục thành lập công ty, Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 Thành viên, Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh. Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập công ty cổ phần, dịch vụ thành lập công ty tnhh 1 thành viên, dịch vụ thành lập công ty tnhh 2 thành viên, tư vấn thành lập công ty, tư vấn thành lập công ty cổ phần, tư vấn thành lập công ty tnhh 1 thành viên, tư vấn thành lập công ty tnhh 2 thành viên.Thủ tục thành lập công ty tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, Thủ tục thành lập công ty tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên,
bang gia thanh lap cong ty
bang gia thanh lap cong ty