1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. 2. Nghị định này thay thế Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng...

Chi tiết...

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2012. Chế độ quy định tại Nghị định này được tính hưởng kể từ ngày 01 thá...

Chi tiết...

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2009.

Chi tiết...

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 2. Nghị định này thay thế Nghị định số 25/CP ngày...

Chi tiết...

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2010. 2. Bãi bỏ các văn bản sau: a) Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10...

Chi tiết...

 1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2012. 2. Bãi bỏ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm...

Chi tiết...

 1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2015. 2. Nghị định này thay thế Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng...

Chi tiết...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2015. Nghị định này thay thế Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng...

Chi tiết...

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2014(Tải về)

Chi tiết...

Dự thảo NGhị định hướng dẫn Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực ngày 01/07/2015 thay thế nghị định 43/CP-2010

Chi tiết...

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 22/12/2012 và thay thế Thông tư số 27/2009/TT-BCA(C11) ngày 06/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định...

Chi tiết...

 Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 và thay thế Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2007...

Chi tiết...

 Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 01 năm 2014 và thay thế các Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng...

Chi tiết...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2014 và thay thế Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 quy...

Chi tiết...

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chi tiết...

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2013. 2. Bãi bỏ các Thông tư: Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngà...

Chi tiết...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2010 và thay thế Thông tư số 02/2001/TT-BCA ngày 04/5/2001 của Bộ Công...

Chi tiết...

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2014

Chi tiết...

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2013.

Chi tiết...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2014. Thay thế Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài...

Chi tiết...

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh...

Chi tiết...

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.(Thủ tục thành lập công ty kinh doanh bất động sản);

Chi tiết...

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 15/CP ngày 21 tháng 02...

Chi tiết...

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.(Thủ tục thành...

Chi tiết...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 01 năm 2014 và thay thế các Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm...

Chi tiết...

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; Điều 12, Điều 13 Chương IV của Nghị định số 28/2007/NĐ-CP ngày...

Chi tiết...

 Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo

Chi tiết...

Thông tư  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL, Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL, Quyết định số 55/1999/QĐ-BVHTT(Thủ tục thành lập cửa...

Chi tiết...

Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số quy định về kinh doanh vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử quy định tại quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ...

Chi tiết...

THÔNG TƯ CỦA BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN SỐ 35/2002/TT-BVHTT NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2002 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ VÀ...

Chi tiết...


Page: 123456
Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật
Tags
 Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, Thành lập doanh nghiệp, Thành lập công ty giá rẻ, Thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty TNHH, Thủ tục thành lập công ty, Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 Thành viên, Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh. Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập công ty cổ phần, dịch vụ thành lập công ty tnhh 1 thành viên, dịch vụ thành lập công ty tnhh 2 thành viên, tư vấn thành lập công ty, tư vấn thành lập công ty cổ phần, tư vấn thành lập công ty tnhh 1 thành viên, tư vấn thành lập công ty tnhh 2 thành viên.Thủ tục thành lập công ty tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, Thủ tục thành lập công ty tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên,
bang gia thanh lap cong ty
bang gia thanh lap cong ty