Cập nhật lúc: 12/30/2013 1:43:51 PM

Thủ tục bổ sung ngành, nghề giám sát xây dựng

Bổ sung ngành, nghề giám sát xây dựng là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, các bạn đang băn khoăn về hồ sơ bổ sung ngành nghề giám sát xấy dựng? quy trình thực hiện bổ sung ngành nghề giám sát xấy dựng? điều kiện để bổ sung ngành nghề giám sát xây dựng thế nào? Sau đây là thủ tục bổ sung ngành, nghề giám sát xây dựng.


I. Điều kiện bổ sung ngành, nghề giám sát xây dựng:

1. Người quản lý công ty phải có chứng chỉ hành, nghề;

2. Bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề, tương ứng với ngành nghề công ty đăng ký;

II. Nhóm ngành nghề giám sát xây dựng gồm:

a) Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng (giám sát công tác khảo sát xây dựng):

- Chứng chỉ hành nghề giám sát khảo sát địa chất công trình.

- Chứng chỉ hành nghề giám sát khảo sát thuỷ văn công trình.

- Chứng chỉ hành nghề giám sát khảo sát địa hình công trình.

b) Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng công tác xây dựng và hoàn thiện:

- Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

- Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát công trình xây dựng giao thông.

- Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát công trình thuỷ lợi, thủy điện.

- Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát công trình cấp thoát nước.

c. Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công lắp đặt thiết bị:

- Chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị công trình.

- Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình cơ điện dân dụng công nghiệp.

- Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình viễn thông và mạng thông tin liên lạc.

- Chứng chỉ hành nghề giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ.

- Chứng chỉ hành nghề giám sát công tác lắp đặt thiết bị thông gió và điều hòa không khí .

- Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình điện, đường dây và trạm biến áp từ 35KV đến 500KV.

III. Các bước tiến hành bổ sung ngành nghề giám sát xây dựng.

Bước 1: Soạn thảo thủ tục hồ sơ gồm:

1. Đơn đề nghị bổ sung ngành, nghề giám sát xây dựng theo mẫu;

2. Biên bản họp hội đồng thành viên đối với công ty tnhh 2 thành viên trở lên, Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

3. Quyết đinh của Chủ tịch hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 TV, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; của Chủ sở hữu công ty đối với công ty tnhh 1 thành viên;

4. Hợp đồng lao đông; nếu người có chứng chỉ hành nghề đi thuế;

5. Quyết định bổ nhiệm chức danh người quản lý có chứng chỉ hành nghề đó;

Nội dung của thông báo, quyết định và biên bản họp về việc bổ sung ngành nghề giám sát xây dựng có nội dung chính như sau:

- Tên công ty:

- Trụ sở chính:

- Mã số thuế, hay gọi là mã số doanh nghiệp;

- Ngành, nghề giám sát xây dựng dự định bổ sung;

- Cam kết sửa đổi bổ sung vào điều lệ của công ty khi bổ sung ngành, nghề giám sát xây dựng trên giấy phép đăng ký kinh doanh;

- Đối với biên bản họp thì các thành viên ký vào khi kết thúc cuộc họp;

- Đối với thông báo thay đổi thì người đại diện trước pháp luật ký;

- Đối với quyết định thì chủ tịch hội đồng thanh viên ký với công ty tnhh 2 tv trở lên, của Chủ tịch hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của chủ sở hữu công ty đối với công ty tnhh 1 thành viên;

Bước 2. Nộp hồ sơ tại phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở;

1, Thành phần hồ sơ 1 bộ, nộp trực tiếp tại cớ quan có thẩm quyền;

2. Thời gian thụ lý hồ sơ: là 05 ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ hợp lệ;

3. Lệ phí theo quy định của nhà nước;
Mọi thắc mắc xin liện hệ để được tư vấn giải đáp.

Các dịch vụ khác

Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật
Tags
 Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, Thành lập doanh nghiệp, Thành lập công ty giá rẻ, Thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty TNHH, Thủ tục thành lập công ty, Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 Thành viên, Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh. Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập công ty cổ phần, dịch vụ thành lập công ty tnhh 1 thành viên, dịch vụ thành lập công ty tnhh 2 thành viên, tư vấn thành lập công ty, tư vấn thành lập công ty cổ phần, tư vấn thành lập công ty tnhh 1 thành viên, tư vấn thành lập công ty tnhh 2 thành viên.Thủ tục thành lập công ty tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, Thủ tục thành lập công ty tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên,
bang gia thanh lap cong ty
bang gia thanh lap cong ty