Cập nhật lúc: 1/13/2014 3:08:03 PM

Hồ sơ thay đổi tên công ty

Việc thay đổi tên công ty là việc làm hết sức cần thiết đối với những công ty mà tên không còn phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của công ty cũng như tên không còn phù hợp với sự phát triển của xã hội, hồ sơ thay đổi tên công ty như thế nào? sau đây là hồ sơ cần thiết để thay đổi tên công ty theo đúng quy định của pháp luật.

1. Hồ sơ thay đổi tên công ty đối với loại hình trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên: 

- Thông báo thay đổi tên công ty tnhh 1 thành viên;

- Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi tên công ty tnhh 1 thành viên;

- Bản sao giấy chứng nhận ĐKKD;

- Giấy giới thiệu nếu có;

2. Hồ sơ thay đổi tên công ty đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên:

- Thông báo thay đổi tên công ty TNHH 2 THÀNH VIÊN trở lên;

- Biên bản họp hội đồng thành viên của công ty TNHH 2 TV trở lên về việc thay đổi tên công ty;

- Quyết định của CTHĐTV của công ty TNHH 2 TV về việc thay đổi tên công ty;

- Bản sao giấy chứng nhận đkkd công ty TNHH 2 TV trở lên;

- Giấy giới thiệu nếu có;

3. Hồ sơ thay đổi tên công ty đối với công ty cổ phần:

- Thông báo thay đổi tên công ty đối với công ty cổ phần theo mẫu;

- Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi tên công ty;

- Quyết định của chủ tịch hội đồng quản trị về việc thay đổi tên công ty;

- Bản sao giấy chứng nhận đkkd của công ty cổ phần;

- Giấy giới thiệu nếu có;

* Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính: Sở kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính;

* Thời gian giải quyết thủ tục hành chính là 5 ngày làm việc;

* Sau khi được cấp đkkd mới, công ty phải làm thủ tục thay đổi dấu pháp nhân và giấy chứng nhận mẫu dấu tại cơ quan công an nơi công ty đặt trụ sở chính;

Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật
Tags
 Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, Thành lập doanh nghiệp, Thành lập công ty giá rẻ, Thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty TNHH, Thủ tục thành lập công ty, Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 Thành viên, Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh. Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập công ty cổ phần, dịch vụ thành lập công ty tnhh 1 thành viên, dịch vụ thành lập công ty tnhh 2 thành viên, tư vấn thành lập công ty, tư vấn thành lập công ty cổ phần, tư vấn thành lập công ty tnhh 1 thành viên, tư vấn thành lập công ty tnhh 2 thành viên.Thủ tục thành lập công ty tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, Thủ tục thành lập công ty tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên,
bang gia thanh lap cong ty
bang gia thanh lap cong ty