Cập nhật lúc: 5/14/2015 3:06:21 PM

Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên

 Vốn điều lệ công ty là vốn góp của các thành viên tham gia lập công ty, vốn điều lệ phải góp trong thời hạn cam kết của doanh nghiệp và được ghi trong điều lệ của công ty, nhưng tối đa không quá 3 năm đối với công ty tnhh 2 thành viên trở lên. Nếu trong 3 năm vốn góp không đủ thì công ty có thể làm thủ tục giảm vốn điêu lệ của công ty. Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên trở lên như sau.

1/ Theo quy định tại Điều 60 của Luật Doanh nghiệp thì:

Theo quyết định của Hội đồng thành viên, công ty có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:

a) Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn hai năm, kể từ ngày đăng ký kinh doanh; đồng thời vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

b) Mua lại phần vốn góp theo quy định tại Điều 44 của Luật này;

c) Điều chỉnh giảm mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản giảm xuống của công ty.

2/ Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên bao gồm:

- Giấy đề nghị giảm vốn điều lệ công ty.

- Danh sách thành viên mới sau khi giảm vốn điều lệ.

- BC tài chính năm gần nhất đối với trường hợp giảm vốn điều lệ do hoàn trả một phần vốn góp cho các TV.

- Chứng thư định giá đối TS giảm ( nếu có)

- CMND/ hộ chiếu của các thành viên.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3/ Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên:

- Soạn thảo hồ sơ giảm vốn điều lệ theo quy định.

- Nộp hồ sơ tại bộ phận 1 cửa Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh/ TP

- Thời gian thực hiện: 5 ngày làm việc. 

Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật
Tags
 Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, Thành lập doanh nghiệp, Thành lập công ty giá rẻ, Thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty TNHH, Thủ tục thành lập công ty, Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 Thành viên, Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh. Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập công ty cổ phần, dịch vụ thành lập công ty tnhh 1 thành viên, dịch vụ thành lập công ty tnhh 2 thành viên, tư vấn thành lập công ty, tư vấn thành lập công ty cổ phần, tư vấn thành lập công ty tnhh 1 thành viên, tư vấn thành lập công ty tnhh 2 thành viên.Thủ tục thành lập công ty tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, Thủ tục thành lập công ty tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên,
bang gia thanh lap cong ty
bang gia thanh lap cong ty