Cập nhật lúc: 11/5/2013 11:32:52 PM

Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần bằng hình thức góp vốn thêm của các cổ đông trong công ty

Trong quá trình hoạt động của công ty, việc tăng vốn thêm của công ty để đáp ứng nhu cầu đầu tư lớn hơn là điều thường xẩy ra đối với các doanh nghiệp, vậy tăng vốn Điều lệ bằng cách nào? Để phù hợp với quy định của pháp luật, cũng như quyền lợi của các cổ đông, công ty Luật COVINA gửi tới bạn dịch vụ thủ tuc, hồ sơ tăng vốn điều lệ của công ty bằng hình thức góp thêm vốn của các cổ đông như sau: 

1.Thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần, bằng cách góp thêm vốn của các cổ đông công ty

- Thông báo tăng vốn điều lệ của công ty;

- Danh sách cổ đông sau khi tăng vốn;

- Biên bản họp của Địa hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ bằng tiền góp thêm của các cổ đông;

- Quyết định của Chủ tịch hội đồng quản trị về việc tăng vốn;

- Thông báo lập sổ cổ đông của công ty ;

- Bản gốc giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh; 

- Bản gốc giấy chứng nhận mã số thuế, nếu mã số ĐKKD và mã số thuế chưa gộp là một;

- Các văn bản khác;

- Vốn góp có thể bằng tiền mặt, ngoại tệ quy đổi VNĐ, quyền sử dụng đất, bí quyết công nghệ, sở hữu trí tuệ, công nghệ, tài sản khác…..

2. Thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính

- Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở;

- Thời gian giải quyết thủ tục hành chính 5 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận;

3. Đại diện khách hàng tiến hành làm thủ tục tăng vốn điều lệ

- Soạn thảo hồ sơ theo quy định của pháp luật;

- Đại diện khách hàng liên hệ với cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính;

- Đại diện khách hàng theo dõi tính hợp lệ của hồ sơ, sửa đổi bổ sung khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

- Đại diện khách hàng nhận giấy chứng nhận dăng ký kinh doanh mới, tăng vốn điều lệ;

3. Dịch vụ hậu mãi

- Giảm giá 20% dịch vụ khi khách hàng sử dụng dịch vụ tiếp theo;

- Cung cấp các văn bản luật miễn phí; 
Xem thêm: công ty cổ phần, công ty tnhh, công ty hợp danh, vốn đầu tư, vốn pháp định, tiền, USD, ngoại tệ khác, vay vốn, giảm vốn.
Cảm ơn.

Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật
Tags
 Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, Thành lập doanh nghiệp, Thành lập công ty giá rẻ, Thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty TNHH, Thủ tục thành lập công ty, Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 Thành viên, Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh. Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập công ty cổ phần, dịch vụ thành lập công ty tnhh 1 thành viên, dịch vụ thành lập công ty tnhh 2 thành viên, tư vấn thành lập công ty, tư vấn thành lập công ty cổ phần, tư vấn thành lập công ty tnhh 1 thành viên, tư vấn thành lập công ty tnhh 2 thành viên.Thủ tục thành lập công ty tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, Thủ tục thành lập công ty tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên,
bang gia thanh lap cong ty
bang gia thanh lap cong ty