Cập nhật lúc: 8/27/2014 11:24:16 PM

Dịch vụ chấm dứt văn phòng đại diện tại các tỉnh Thanh Hóa, Hưng Yên, Bắc Ninh...

Dịch vụ chấm dứt văn phòng đại diện của công ty tại các tỉnh Thái Nguyên, Nghệ An, Thanh Hóa, Hưng Yên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng.....

 Để chấm dứt haotj động của văn phòng đại diện của công ty, doanh nghiệp thực hiện những giấy tờ sau:

- Biên bản họp về việc chấm dứt hoạt động văn  phòng đại diện;

- Quyết định về việc chấm dứt hoạt động văn  phòng đại diện;

- Thông báo chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện;

- Thông báo trả dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu của văn phòng đại diện(nếu chưa làm dấu phải có xác nhận của công an);

- Bản sao đkkd công ty;

- Bản gốc văn phòng đại diện của công ty;

- Thời gian giải quyết thủ tục 10 ngày làm việc;

- Đơn vị tiếp nhận hồ sơ: Công an và sở kế hoạch và đầu tư nơi đặt văn phòng đại diện;

Các dịch vụ khác

Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật
Tags
 Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, Thành lập doanh nghiệp, Thành lập công ty giá rẻ, Thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty TNHH, Thủ tục thành lập công ty, Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 Thành viên, Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh. Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập công ty cổ phần, dịch vụ thành lập công ty tnhh 1 thành viên, dịch vụ thành lập công ty tnhh 2 thành viên, tư vấn thành lập công ty, tư vấn thành lập công ty cổ phần, tư vấn thành lập công ty tnhh 1 thành viên, tư vấn thành lập công ty tnhh 2 thành viên.Thủ tục thành lập công ty tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, Thủ tục thành lập công ty tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên,
bang gia thanh lap cong ty
bang gia thanh lap cong ty