Cập nhật lúc: 8/27/2014 11:36:33 PM

Dịch vụ chấm dứt văn phòng đại diện của công ty cổ phần

Chấm dứt văn phòng đại diện của công ty cổ phần tại các tỉnh Hưng Yên, Thanh Hóa, Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên....

Thủ tục chấm dứt haotj động của văn phòng đại diện của công ty cổ phần tại các tỉnh thành như sau:

- Biên bản họp hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động của VPĐD;

- Quyết định của Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động của VPĐD;

- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của VPĐD(Theo mẫu);

-  Xác nhận của công an về việc đã trả con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu của VPĐD; nếu chưa làm dấu phải xin xác nhận của công an chưa làm dấu;

- Bản sao đkkd của công ty;

- Bản gốc của VPĐD;

- Nộp hồ sơ tại: +, Công an làm thủ tục trả dấu, hoạc xác nhận chưa làm dấu;

                             +, Sở kế hoạch và đầu tư trả giấy chứng nhận VPĐD;

- Thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 10 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ;


Các dịch vụ khác

Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật
Tags
 Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, Thành lập doanh nghiệp, Thành lập công ty giá rẻ, Thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty TNHH, Thủ tục thành lập công ty, Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 Thành viên, Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh. Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập công ty cổ phần, dịch vụ thành lập công ty tnhh 1 thành viên, dịch vụ thành lập công ty tnhh 2 thành viên, tư vấn thành lập công ty, tư vấn thành lập công ty cổ phần, tư vấn thành lập công ty tnhh 1 thành viên, tư vấn thành lập công ty tnhh 2 thành viên.Thủ tục thành lập công ty tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, Thủ tục thành lập công ty tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên,
bang gia thanh lap cong ty
bang gia thanh lap cong ty