Cập nhật lúc: 11/22/2013 11:31:23 AM

Thủ tục chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện của công ty hợp danh

 Công ty Luật COVINA với đội ngũ Luật sư có chuyên môn, nhận tư vấn thủ tục, hồ sơ chấm dứt hoagj tộng của Chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện của công ty hợp danh như sau:

I. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi có quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền phải nộp hồ sơ và lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố đặt trụ sở;

- Khi nộp hồ sơ, người đi nộp phải xuất trình những giấy tờ sau: Giấy CMND hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. Trường hợp người thành lập doanh nghiệp ủy quyền cho người đại diện của mình nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, người được ủy quyền xuất trình Giấy CMND hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật.

- Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ giấy tờ theo quy định thì viết Biên nhận hồ sơ giao cho người nộp.

+ Trường hợp thiếu thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn để bổ sung hồ sơ theo quy định.
Thành lập công ty tại thanh hóa
Bước 3: Quá trình xem xét, thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ làm thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc xóa địa điểm kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.

- Nếu từ chối , Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết để doanh nghiệp bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
thay đổi đăng ký kinh doanh tại thanh hóa, thành lập công ty cổ phần tại thanh hóa,
Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố đặt trụ sở;

- Người đến nhận kết quả xuất trình một trong các giấy tờ sau: Biên nhận hồ sơ và giấy CMND hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. Trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho người đại diện của mình nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, người được ủy quyền xuất trình Biên nhận hồ sơ, Giấy CMND hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật.

- Cán bộ giao trả kết quả kiểm tra Biên nhận hồ sơ, giao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp và hướng dẫn người nhận ký vào phiếu luân chuyển theo dõi hồ sơ.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần (sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày Lễ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần hồ sơ:

• Thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh (Mẫu Phụ lục II-16);

• Quyết định của các thành viên hợp danh về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

• Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh;

• Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của chi nhánh/văn phòng đại diện;

• Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện.
thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn tại thanh hóa
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

- Cơ quan thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (theo Mẫu Phụ lục II-16 của Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Khoản 4 Điều 41 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 quy định doanh nghiệp có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.

II. Qúy khách không có thời gian, hoặc cảm thấy thủ tục hành chính rườm ra, công ty Luật COVINA sẽ đại diện khách hàng soạn thảo thủ tục, hồ sơ nộp lên cơ quan có thẩm quyền

1. Đại diện soạn thảo hồ sơ theo quy định của pháp luật;

2. Đại diện liên hệ với cơ quan có thẩm quyền nộp hồ sơ;

3. Đại diện theo dõi tiến độc ủa hồ sơ, sửa đổi bổ sung khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

4. Đại diện nhận thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, VPĐD, DDKD;

5. Đại diện trả dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu chi nhánh và văn phòng đại diện của công ty tại phòng cảnh sát QLHC và TTXH công an nơi đặt trụ sở;

* Nhiệm vụ của khách hàng:

1. Cung cấp bàn gốc giấy phép hoạt động của chi nhánh, VPĐD, DDKD;

2. Dấu pháp nhân và giấy chứng nhận mẫu dấu của chi nhánh, VPĐD;
thành lập doanh nghiệp tại thanh hóa
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
• Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
• Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
• Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
• Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
• Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
• Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;
• Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp;
Cảm ơn.

Các dịch vụ khác

Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật
Tags
 Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, Thành lập doanh nghiệp, Thành lập công ty giá rẻ, Thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty TNHH, Thủ tục thành lập công ty, Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 Thành viên, Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh. Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập công ty cổ phần, dịch vụ thành lập công ty tnhh 1 thành viên, dịch vụ thành lập công ty tnhh 2 thành viên, tư vấn thành lập công ty, tư vấn thành lập công ty cổ phần, tư vấn thành lập công ty tnhh 1 thành viên, tư vấn thành lập công ty tnhh 2 thành viên.Thủ tục thành lập công ty tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, Thủ tục thành lập công ty tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên,
bang gia thanh lap cong ty
bang gia thanh lap cong ty