Cập nhật lúc: 12/11/2013 9:46:20 PM

Quy trình tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp

Doanh nghiệp muốn tạm ngừng hoạt động của công ty, thì thực hiện quy trình tạm ngừng hoạt động của công ty như sau:(dịch vụ tạm ngừng doanh nghiệp tại đây)

I. Các bước thực hiện tạm ngừng doanh nghiệp:

Bước 1: Làm công văn gửi chi cục thuế nơi công ty đặt trụ sở xin xác nhận việc doanh nghiệp không nợ thuế;

Bước 2: Làm thông báo tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp nộp tại sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công ty đặt trụ sở;

 Kèm theo thông báo tạm ngừng doanh nghiệp phải có:

- Văn bản xác nhận không nợ thuế của doanh nghiệp;

- Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH 1 thành viên, Quyết định của chủ tịch hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên và công ty hợp danh, Quyết định của chủ tịch hội đồng quản trị;

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, Biên bản họp hội đồng thành viên với công ty TNHH 2 thành viên trở lên và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

II. Thành phân hồ sơ, thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

- Nộp 1 bộ hồ sơ tại SKH&ĐT;

- Thời gian giải quyết thủ tục hành chính 05 ngày làm việc;

- Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp tại  SKH&ĐT và Chi cục thuế;
Căn cứ pháp lý:
- Luật doanh nghiệp 2005;
- Nghị định 43;
- Thông tư 14;

Các dịch vụ khác

Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật
Tags
 Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, Thành lập doanh nghiệp, Thành lập công ty giá rẻ, Thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty TNHH, Thủ tục thành lập công ty, Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 Thành viên, Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh. Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập công ty cổ phần, dịch vụ thành lập công ty tnhh 1 thành viên, dịch vụ thành lập công ty tnhh 2 thành viên, tư vấn thành lập công ty, tư vấn thành lập công ty cổ phần, tư vấn thành lập công ty tnhh 1 thành viên, tư vấn thành lập công ty tnhh 2 thành viên.Thủ tục thành lập công ty tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, Thủ tục thành lập công ty tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên,
bang gia thanh lap cong ty
bang gia thanh lap cong ty