Cập nhật lúc: 4/13/2016 11:40:23 AM

Thủ tục thay đổi trụ sở chính công ty tại Thanh Hóa

Các công ty khi có nhu cầu thay đổi trụ sở chính công ty tại Thanh Hóa, các bạn không có thời gian hoặc đang làm thủ tục mà cảm thấy khó khăn trong việc thủ tục thay đổi trụ sở chính của công ty tại Thanh Hóa, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và trợ giúp tốt nhất.

Thay đổi trụ sở chính công ty

Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
Thay đổi người đại diện trước pháp luật;
Thay đổi tên công ty;
Thay đổi thành viên góp vốn;

I.Thủ tục thay đổi trụ sở chính của công ty gồm:

1. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; Biên bản họp hội đồng thành viên đối với công ty tnhh 2 thành viên trở lên;

2. Quyết định của chủ tịch hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; Quyết định của chủ tịch hội đồng thành viên đối với công ty tnhh 2 thành viên trở lên; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty tnhh 1 thành viên;

3. Thông báo thay đổi trụ sở chính của công ty(
theo mẫu);

4. Thông báo của chi cục thuế chủ quản nếu công ty chuyển trụ sở khác quạn, huyện, tỉnh , thành phố;

5. Hợp đồng thuê nhà nếu có;

6. Các văn bản khác theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

II. Dịch vụ thủ tục thay đổi trụ sở chính của công ty tại Thanh Hóa:

1. Dịch vụ soạn thảo hồ sơ thay đổi trụ sở chính của công ty tại Thanh Hóa;

2. Dịch vụ nộp hồ sơ thay đổi kinh doanh tại Thanh Hóa;

3. Dịch vụ nhận kết quả thay đổi đăng ký kinh doanh;

Các bạn đang làm thủ tục thay đổi trụ sở chính của công ty, các bạn không có thời gian hoặc cảm thấy thủ tục khó khăn đừng ngần ngại hãy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn tốt nhất.

Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật
Tags
 Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, Thành lập doanh nghiệp, Thành lập công ty giá rẻ, Thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty TNHH, Thủ tục thành lập công ty, Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 Thành viên, Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh. Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập công ty cổ phần, dịch vụ thành lập công ty tnhh 1 thành viên, dịch vụ thành lập công ty tnhh 2 thành viên, tư vấn thành lập công ty, tư vấn thành lập công ty cổ phần, tư vấn thành lập công ty tnhh 1 thành viên, tư vấn thành lập công ty tnhh 2 thành viên.Thủ tục thành lập công ty tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, Thủ tục thành lập công ty tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên,
bang gia thanh lap cong ty
bang gia thanh lap cong ty