Cập nhật lúc: 12/25/2013 9:44:29 AM

Địa điểm đăng ký kinh doanh khác văn phòng đại diện thế nào?

Địa điểm kinh doanh là nơi hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp được tổ chức thực hiện. Địa điểm kinh doanh có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính.
Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật. 


Qua hai khai niệm trên ta thấy
 
Khác nhau:
 
Địa điểm kinh doanh có chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh những ngành, nghề doanh nghiệp đăng ký.
 
Văn phòng đại diện chỉ đại diện theo ủy quyền để bào vệ các lợi ích của doanh nghiệp.
 
Giống nhau:
 
Cả VPĐD và địa điểm ĐKKD đếu phụ thuộc doanh nghiệp.
 
Như phân tích nhỏ trên bạn có thể lựa chọn cho doanh nghiệp của riêng mình loại hinh để phù hợp với điều kiện và quy mô của doanh nghiệp.
 
Nếu bạn đang muốn mở địa điểm đăng ký kinh doanh, mà cảm thấy thủ tục hành chính rườm ra, hay hợp tác cùng công ty Luật COVINA sẽ tư vấn miễn phí cho bạn hoàn thành thủ tục hồ sơ hành chính.
Đừng ngần ngại hay gọi ngay choc hung tôi để được tư vấn tốt nhất.
Xem thêm: thủ tục lập chi nhánh, thủ tục lập địa điểm ĐKKD, thủ tục thay đổi trụ sở chi nhánh, Thay đổi VPĐD.
Cảm ơn. 

Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật
Tags
 Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, Thành lập doanh nghiệp, Thành lập công ty giá rẻ, Thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty TNHH, Thủ tục thành lập công ty, Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 Thành viên, Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh. Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập công ty cổ phần, dịch vụ thành lập công ty tnhh 1 thành viên, dịch vụ thành lập công ty tnhh 2 thành viên, tư vấn thành lập công ty, tư vấn thành lập công ty cổ phần, tư vấn thành lập công ty tnhh 1 thành viên, tư vấn thành lập công ty tnhh 2 thành viên.Thủ tục thành lập công ty tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, Thủ tục thành lập công ty tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên,
bang gia thanh lap cong ty
bang gia thanh lap cong ty