Cập nhật lúc: 12/25/2013 9:50:25 AM

Văn phòng đại diện và chi nhánh khác nhau thế nào

 Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật. 
Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại iện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp”. Chi nhánh có quyền ký các hợp đồng kinh tế nhân danh chi nhánh, đóng dấu chi nhánh.

 
Qua hai khái niệm trên ta có thể thấy

Giống nhau: 

Cả hai đếu la đơn vị phụ thuộc, có nhiệm vụ thực hiện các lợi ích của công ty mẹ.

Khác nhau: 

Văn phòng đại diện chỉ đại diện công ty đứng ra bảo vệ các lợi ích của doanh nghiệp, không có chức năng kinh doanh, không được dùng con dấu để ký hợp đồng thay công ty mẹ, trừ trường hợp có ủy quyền.

Chi nhánh có chức năng như công ty mẹ, hoàn toàn có quyền dùng con dấu chi nhánh ký kết các hợp đồng kinh tế.

Như vậy bạn có thể hiểu rõ nhiệm vụ của văn phòng đại diện và chi nhánh để lập cho phù hợp với yêu cầu kinh doanh của công ty.

Bạn có thể tiến hành lập văn phòng đại diện ở trong nước hoặc ở nước ngoài, thủ tục bạn có thể tham khảo lập văn phòng đại diện.

Nếu bạn không có thời gian, hoặc cảm thấy thủ tục hành chính rườm ra hãy để công ty Luật COVINA tư vấn bạn soản thảo hồ sơ lập văn phòng đại diện với chi phi thấp mà hiệu quả cao.
Xem thêm: thành lập chi nhánhthành lập địa điểm đăng ký kinh doanh, thành lập công ty con, thành lập doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể, công ty hợp danh.
Cảm ơn 

Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật
Tags
 Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, Thành lập doanh nghiệp, Thành lập công ty giá rẻ, Thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty TNHH, Thủ tục thành lập công ty, Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 Thành viên, Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh. Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập công ty cổ phần, dịch vụ thành lập công ty tnhh 1 thành viên, dịch vụ thành lập công ty tnhh 2 thành viên, tư vấn thành lập công ty, tư vấn thành lập công ty cổ phần, tư vấn thành lập công ty tnhh 1 thành viên, tư vấn thành lập công ty tnhh 2 thành viên.Thủ tục thành lập công ty tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, Thủ tục thành lập công ty tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên,
bang gia thanh lap cong ty
bang gia thanh lap cong ty