Những ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực Tư pháp gồm: Hành nghề luật sư; Hành nghề công chứng; Hành nghề giám định tư pháp trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng, cổ vật, di vật, bản quyền tác giả; Hành nghề bán đấu giá tài sản; Dịch vụ trọng tài thương mại; Hành nghề thừa phát lại; Hành nghề quản tài viên
 
DANH MỤC ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỘC LĨNH VỰC TƯ PHÁP
 STT
NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN
 ĐIỀU KIỆN KINH DOANH
1
 
 
Hành nghề luật sư
 
 
- Chứng chỉ hành nghề luật sư
- Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam
2
Hành nghề công chứng
- Quyết định bổ nhiệm công chứng viên
- Quyết định cho phép thành lập Phòng công chứng/ văn phòng công chứng
3
Hành nghề giám định tư pháp trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng, cổ vật, di vật, bản quyền tác giả
 - Quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp
- Quyết định cho phép thành lập văn phòng giám định viên tư pháp
4
Hành nghề bán đấu giá tài sản
Chứng chỉ hành nghề bán đấu giá tài sản
5
Dịch vụ trọng tài thương mại
Giấy phép thành lập trung tâm trọng tài thương mại
6
Hành nghề thừa phát lại
 
7
Hành nghề quản tài viên
 
 
    
Bài viết khác

Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật
Tags
 Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, Thành lập doanh nghiệp, Thành lập công ty giá rẻ, Thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty TNHH, Thủ tục thành lập công ty, Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 Thành viên, Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh. Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập công ty cổ phần, dịch vụ thành lập công ty tnhh 1 thành viên, dịch vụ thành lập công ty tnhh 2 thành viên, tư vấn thành lập công ty, tư vấn thành lập công ty cổ phần, tư vấn thành lập công ty tnhh 1 thành viên, tư vấn thành lập công ty tnhh 2 thành viên.Thủ tục thành lập công ty tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, Thủ tục thành lập công ty tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên,
bang gia thanh lap cong ty
bang gia thanh lap cong ty