DANH MỤC CÁC MẪU VĂN BẢN SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Phụ lục I-1 (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021...

Chi tiết...

 Phụ lục I-1 (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______________________________________ ……, ngày ……t...

Chi tiết...

    BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ _________ Số: 01/2021/TT-BKHĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2021 THÔNG TƯ Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp ________________ Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; Căn cứ...

Chi tiết...

Hiện nay, chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi và thắc mắc của các Doanh nghiệp liên quan đến việc sử dụng, quản lý con dấu công ty khi Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Các cầu hỏi đó là: Các con dấu trước đây do công an cấp giấy chứng nhận mẫu dấu; các con dấu được...

Chi tiết...

 1. Bỏ quy định về thông báo mẫu dấu doanh nghiệp trước khi sử dụng Theo đó, Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về con dấu của doanh nghiệp như sau: - Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. - Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình...

Chi tiết...

Nghị định số 122/2020/NĐ-CP Quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp. Hiệu lực thi hành 15/10/2020. Xem thêm...

Chi tiết...

(Mẫu giấy đề nghị Đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh theo Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ có hiệu lực ngày 15 tháng 10 năm 2020) Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty cổ phần; thủ tục thành lập công ty tnhh. Phụ lục II-11 (Kèm...

Chi tiết...

(Mẫu giấy đề nghị Đăng ký Doanh nghiệp Công ty Hợp danh theo Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ có hiệu lực ngày 15 tháng 10 năm 2020) Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty cổ phần; thủ tục thành lập công ty tnhh.   Phụ lục I-5 (Kèm theo Nghị định số...

Chi tiết...

(Mẫu giấy đề nghị Đăng ký Doanh nghiệp Công ty tnhh 1 thành viên theo Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ có hiệu lực ngày 15 tháng 10 năm 2020) Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty cổ phần; thủ tục thành lập công ty tnhh. Phụ lục I-4 (Kèm theo Nghị...

Chi tiết...

(Mẫu giấy đề nghị Đăng ký Doanh nghiệp Công ty tnhh hai thành viên trở lên theo Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ có hiệu lực ngày 15 tháng 10 năm 2020) Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty cổ phần; thủ tục thành lập công ty tnhh.  Phụ...

Chi tiết...

  (Mẫu giấy đề nghị Đăng ký Doanh nghiệp Công ty tnhh 1 thành viên theo Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ có hiệu lực ngày 15 tháng 10 năm 2020) Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty cổ phần; thủ tục thành lập công ty tnhh. Phụ lục I-2 (Kèm...

Chi tiết...

(Mẫu giấy đề nghị Đăng ký Doanh nghiệp Tư nhân theo Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ có hiệu lực ngày 15 tháng 10 năm 2020) Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty cổ phần; thủ tục thành lập công ty tnhh.   Phụ lục I-1  (Kèm theo Nghị định số 122/2020/NĐ-CP...

Chi tiết...

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020. Dưới đây là tổng hợp 05 thay đổi quan trọng của Luật này từ ngày 01/01/2021. 1. Không phải thông báo mẫu dấu trước khi sử dụng:  Hiện nay, trước khi sử dụng con dấu, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông...

Chi tiết...

Các công ty trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, trong qua trình hoạt động việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh là việc thường xuyên, bởi vì trong quá trình hoạt động có thể phát sinh các ngành nghề mới mà công ty muốn mở rộng kinh doanh. Vì vậy việc các công...

Chi tiết...

Xem thêm dịch vụ doanh nghiệp: Thay đổi nội dung đăng ký công ty; Bổ sung ngành nghề kinh doanh; Tăng vốn điều lệ công ty; Thay đổi trụ sở chính công ty; Thay đổi tên công ty; Thủ tục thành lập công ty cổ phần; Thủ tục thành lập công ty tnhh;.  ...

Chi tiết...

Xem thêm dịch vụ doanh nghiệp: Thay đổi nội dung đăng ký công ty; Bổ sung ngành nghề kinh doanh; Tăng vốn điều lệ công ty;Thay đổi trụ sở chính công ty; Thay đổi tên công ty; Thủ tục thành lập công ty cổ phần;Thủ tục thành lập công ty tnhh.  ...

Chi tiết...

Xem thêm dịch vụ doanh nghiệp: Thay đổi nội dung đăng ký công ty; Bổ sung ngành nghề kinh doanh; Tăng vốn điều lệ công ty; Thay đổi trụ sở chính công ty; Thay đổi tên công ty; Thủ tục thành lập công ty cổ phần; Thủ tục thành lập công ty tnhh; ...

Chi tiết...

Xem thêm dịch vụ doanh nghiệp: Thay đổi nội dung đăng ký công ty; Bổ sung ngành nghề kinh doanh; Tăng vốn điều lệ công ty; Thay đổi trụ sở chính công ty; Thay đổi tên công ty; Thủ tục thành lập công ty cổ phần; Thủ tục thành lập công ty tnhh; ...

Chi tiết...

Xem thêm dịch vụ doanh nghiệp: Thay đổi nội dung đăng ký công ty; Bổ sung ngành nghề kinh doanh; Tăng vốn điều lệ công ty; Thay đổi trụ sở chính công ty; Thay đổi tên công ty; Thủ tục thành lập công ty cổ phần; Thủ tục thành lập công ty tnhh; ...

Chi tiết...

Xem thêm dịch vụ doanh nghiệp: Thay đổi nội dung đăng ký công ty; Bổ sung ngành nghề kinh doanh; Tăng vốn điều lệ công ty; Thay đổi trụ sở chính công ty; Thay đổi tên công ty; Thủ tục thành lập công ty cổ phần; Thủ tục thành lập công ty tnhh; ...

Chi tiết...

Xem thêm dịch vụ doanh nghiệp: Thay đổi nội dung đăng ký công ty; Bổ sung ngành nghề kinh doanh; Tăng vốn điều lệ công ty; Thay đổi trụ sở chính công ty; Thay đổi tên công ty; Thủ tục thành lập công ty cổ phần; Thủ tục thành lập công ty tnhh; ...

Chi tiết...

- Về cơ bản Điều lệ công ty Được soạn theo Điều 25 Luật Doanh nghiệp 2014; - Các bạn cần tư vấn chi tiết cụ thể nội dung của Điều lệ hãy liên hệ để được trợ giúp tốt nhất; - Về thủ tục thành lập công ty tnhh 2 thành viên các bạn có thể xem tại đây: Xem thêm: thủ tục Thành lập công ty...

Chi tiết...

- Về cơ bản Điều lệ công ty Được soạn theo Điều 25 Luật Doanh nghiệp 2014; - Các bạn cần tư vấn chi tiết cụ thể nội dung của Điều lệ hãy liên hệ để được trợ giúp tốt nhất; - Về thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên các bạn có thể xem tại đây: Xem thêm: thủ tục Thành lập công...

Chi tiết...

Mọi thắc mắc các bạn có thể liên hệ để được tư vấn trợ giúp về thủ tục thành lập công ty cổ phần theo đúng quy định của pháp luật. Xem Thêm: Thủ tục thành lập công ty cổ phần; Thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên; thủ tục thành lập công ty tnhh 2 thành...

Chi tiết...

Huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam trở thành thị xã Duy Tiên tỉnh Hà Nam theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được công bố tối 11/1. Chúng tôi nhận được một số câu hỏi của các công ty đang đặt trụ sở chính trên địa bàn huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam về việc thay đổi giấy phép...

Chi tiết...

Dịch vụ thành lập địa điểm kinh doanh trên tỉnh, thành phố trên toàn quốc. - Địa điểm kinh doanh là đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, có chức năng thực hiện việc sản xuất, kinh doanh và dịch vụ của công ty mẹ. - Trước kia theo quy định tại Điều 33  Nghị định 78/2015/NĐ-CP  về địa điểm kinh doanh chỉ được mở tại tỉnh...

Chi tiết...

Ngày 13/03/2019 UBTVQH với sự đồng ý 100% ủy viên có mặt đã quyết định thành lập Thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên với 7 phường. Liên quan đến việc thay đổi huyện Mỹ Hào thành Thị xã Mỹ Hào chúng tôi nhận được nhiều cầu hỏi của các doanh nghiệp liện quan đến việc thủ tục thay...

Chi tiết...

Thủ tục đăng công bố mẫu dấu công ty, thay đổi mẫu dấu công ty và hủy mãu dấu công ty theo quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 có hiệu lực ngày 01/11/2015 quy định như sau: Điều 34. Thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu 1. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, nội dung...

Chi tiết...

- Hiện này có rất nhiều doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi nội dung ngành, nghề kinh doanh đang vước mắc về việc được Sở Kế hoạch và Đầu tư ra Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung với nội dung: " Chuẩn hóa (Mã hóa) lại ngành nghề kinh doanh cho khớp với ngành, nghề tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày...

Chi tiết...

  BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- Số: 02/2019/TT-BKHĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2019...

Chi tiết...


Page: 12345
Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật