Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020. Dưới đây là tổng hợp 05 thay đổi quan trọng của Luật này từ ngày 01/01/2021. 1. Không phải thông báo mẫu dấu trước khi sử dụng:  Hiện nay, trước khi sử dụng con dấu, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông bá...

Chi tiết...

Các công ty trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, trong qua trình hoạt động việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh là việc thường xuyên, bởi vì trong quá trình hoạt động có thể phát sinh các ngành nghề mới mà công ty muốn mở rộng kinh doanh. Vì vậy việc các công ty...

Chi tiết...

Xem thêm dịch vụ doanh nghiệp: Thay đổi nội dung đăng ký công ty; Bổ sung ngành nghề kinh doanh; Tăng vốn điều lệ công ty; Thay đổi trụ sở chính công ty; Thay đổi tên công ty; Thủ tục thành lập công ty cổ phần; Thủ tục thành lập công ty tnhh;.  ...

Chi tiết...

Xem thêm dịch vụ doanh nghiệp: Thay đổi nội dung đăng ký công ty; Bổ sung ngành nghề kinh doanh; Tăng vốn điều lệ công ty;Thay đổi trụ sở chính công ty; Thay đổi tên công ty; Thủ tục thành lập công ty cổ phần;Thủ tục thành lập công ty tnhh.  ...

Chi tiết...

Xem thêm dịch vụ doanh nghiệp: Thay đổi nội dung đăng ký công ty; Bổ sung ngành nghề kinh doanh; Tăng vốn điều lệ công ty; Thay đổi trụ sở chính công ty; Thay đổi tên công ty; Thủ tục thành lập công ty cổ phần; Thủ tục thành lập công ty tnhh; ...

Chi tiết...

Xem thêm dịch vụ doanh nghiệp: Thay đổi nội dung đăng ký công ty; Bổ sung ngành nghề kinh doanh; Tăng vốn điều lệ công ty; Thay đổi trụ sở chính công ty; Thay đổi tên công ty; Thủ tục thành lập công ty cổ phần; Thủ tục thành lập công ty tnhh; ...

Chi tiết...

Xem thêm dịch vụ doanh nghiệp: Thay đổi nội dung đăng ký công ty; Bổ sung ngành nghề kinh doanh; Tăng vốn điều lệ công ty; Thay đổi trụ sở chính công ty; Thay đổi tên công ty; Thủ tục thành lập công ty cổ phần; Thủ tục thành lập công ty tnhh; ...

Chi tiết...

Xem thêm dịch vụ doanh nghiệp: Thay đổi nội dung đăng ký công ty; Bổ sung ngành nghề kinh doanh; Tăng vốn điều lệ công ty; Thay đổi trụ sở chính công ty; Thay đổi tên công ty; Thủ tục thành lập công ty cổ phần; Thủ tục thành lập công ty tnhh; ...

Chi tiết...

Xem thêm dịch vụ doanh nghiệp: Thay đổi nội dung đăng ký công ty; Bổ sung ngành nghề kinh doanh; Tăng vốn điều lệ công ty; Thay đổi trụ sở chính công ty; Thay đổi tên công ty; Thủ tục thành lập công ty cổ phần; Thủ tục thành lập công ty tnhh; ...

Chi tiết...

- Về cơ bản Điều lệ công ty Được soạn theo Điều 25 Luật Doanh nghiệp 2014; - Các bạn cần tư vấn chi tiết cụ thể nội dung của Điều lệ hãy liên hệ để được trợ giúp tốt nhất; - Về thủ tục thành lập công ty tnhh 2 thành viên các bạn có thể xem tại đây: Xem thêm: thủ tục Thành lập công ty...

Chi tiết...

- Về cơ bản Điều lệ công ty Được soạn theo Điều 25 Luật Doanh nghiệp 2014; - Các bạn cần tư vấn chi tiết cụ thể nội dung của Điều lệ hãy liên hệ để được trợ giúp tốt nhất; - Về thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên các bạn có thể xem tại đây: Xem thêm: thủ tục Thành lập công ty...

Chi tiết...

Mọi thắc mắc các bạn có thể liên hệ để được tư vấn trợ giúp về thủ tục thành lập công ty cổ phần theo đúng quy định của pháp luật. Xem Thêm: Thủ tục thành lập công ty cổ phần; Thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên; thủ tục thành lập công ty tnhh 2 thành viên...

Chi tiết...

Huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam trở thành thị xã Duy Tiên tỉnh Hà Nam theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được công bố tối 11/1. Chúng tôi nhận được một số câu hỏi của các công ty đang đặt trụ sở chính trên địa bàn huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam về việc thay đổi giấy phép Đăng...

Chi tiết...

Dịch vụ thành lập địa điểm kinh doanh trên tỉnh, thành phố trên toàn quốc. - Địa điểm kinh doanh là đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, có chức năng thực hiện việc sản xuất, kinh doanh và dịch vụ của công ty mẹ. - Trước kia theo quy định tại Điều 33  Nghị định 78/2015/NĐ-CP  về địa điểm kinh doanh chỉ được mở tại tỉnh,...

Chi tiết...

Ngày 13/03/2019 UBTVQH với sự đồng ý 100% ủy viên có mặt đã quyết định thành lập Thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên với 7 phường. Liên quan đến việc thay đổi huyện Mỹ Hào thành Thị xã Mỹ Hào chúng tôi nhận được nhiều cầu hỏi của các doanh nghiệp liện quan đến việc thủ tục thay đổi đăng...

Chi tiết...

Thủ tục đăng công bố mẫu dấu công ty, thay đổi mẫu dấu công ty và hủy mãu dấu công ty theo quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 có hiệu lực ngày 01/11/2015 quy định như sau: Điều 34. Thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu 1. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, nội dung và...

Chi tiết...

- Hiện này có rất nhiều doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi nội dung ngành, nghề kinh doanh đang vước mắc về việc được Sở Kế hoạch và Đầu tư ra Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung với nội dung: " Chuẩn hóa (Mã hóa) lại ngành nghề kinh doanh cho khớp với ngành, nghề tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06...

Chi tiết...

  BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- Số: 02/2019/TT-BKHĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2019...

Chi tiết...

  PHỤ LỤC I-1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- … …, ngày … …tháng … … năm … … GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………&h...

Chi tiết...

  QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Luật số: /QH14 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ VÀ LUẬT DOANH NGHIỆP Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 (được sửa đổi, bổ...

Chi tiết...

Trước tiến chúc Qúy khách, Doanh nghiệp năm mới Kỷ Hợi gặp nhiều may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống. Qúy Khách đang có nhu cầu thành lập công ty tại Thanh Hóa, quý khách đang tìm hiểu thủ tục hành chính thành lập công ty hoặc không có thời gian thực hiện thủ tục...

Chi tiết...

Các công ty trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hoặc các công ty tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác đang có nhu cầu chuyển đổi trụ sở chính của công ty về tỉnh Hưng Yên, các bạn đang chưa biết thủ tục hành chính hoặc không có thời gian để thực hiện thục tục hành...

Chi tiết...

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 10 năm 2018. CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ---------------...

Chi tiết...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 27/2018/QĐ-TTg Hà Nội,...

Chi tiết...

Doanh nghiệp trên tỉnh Hà Nam đang có nhu cầu thay đổi đăng ký kinh doanh, nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh có rất nhiều nội dung như: Thay đổi tên công ty tại Hà Nam, thay đổi trụ sở chính của công ty tại Hà Nam; Thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty tại Hà Nam; thay đổi người đại diện trước...

Chi tiết...

Xem thêm dịch vụ doanh nghiệp: Thay đổi nội dung đăng ký công ty; Bổ sung ngành nghề kinh doanh; Tăng vốn điều lệ công ty; Thay đổi trụ sở chính công ty; Thay đổi tên công ty; Thủ tục thành lập công ty cổ phần; Thủ tục thành lập công ty tnhh;.  ...

Chi tiết...

Các bạn trên tỉnh Hưng Yên hoặc công ty có địa chỉ chi nhánh công ty đặt tại tỉnh Hưng yên, đang có nhu cầu thành lập chi nhánh công ty  tại Hưng Yên hoặc thay đổi thông tin của chi nhánh công ty tại Hưng Yên, các bạn không có thời gian đi lại hoặc cảm thấy thủ...

Chi tiết...

  Điều kiện buôn bán phân bón Ngày có hiệu lực Căn cứ pháp lý Điều 19. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón ...

Chi tiết...

  Điều kiện đối với buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 1.1.Điều kiện chung 1.1.1 Các loại thuốc bảo vệ thực vật buôn bán tại cửa hàng ở dạng thành phẩm có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực...

Chi tiết...

Hưng Yên là tỉnh giáp Hà Nội, do đó có rất nhiều công ty tại Hà Nội mở chi nhánh công ty tại Hưng Yên để làm nhà máy sản xuất, các bạn đang có nhu cầu thành lập chi nhánh công ty tại Hưng Yên, các bạn cảm thấy thủ tục hành chính khó khăn...

Chi tiết...


Page: 12345
Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật