Cập nhật lúc: 5/22/2014 3:41:33 PM

Tư vấn thành lập công ty

Khi tiến hành lập công ty, các bạn chưa biết chọn cho mình loại hình công ty nào cho phù hợp với quy mô đầu tư kinh doanh của bạn, chúng tôi nhằm giải quyết những khó khăn cho bạn. giúp bạn lựa chọn được loại hình công ty phù hợp với dự án đầu tư của bạn nhất. 1. Tư vấn thành lập loại hình công ty tnhh 1 thành viên; (Bạn có thể hiểu đơn giản: Công ty TNHH 1 Thành viên là công ty do một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu);

- Tư vấn về người góp vốn, người đại diện trước pháp luật của công ty TNHH 1 Thành Viên;

- Tư vấn cơ cấu mô hình hoạt động của công ty;

- Tư vấn vốn điều lệ đăng ký của công ty;

- Tư vấn ngành nghề kinh doanh của công ty;

- Tư vấn những ưu và nhươc điểm của loại hình công ty TNHH 1Thành Viên với các loại hình khác;

2. Tư vấn thành lập loại hình công ty TNHH 2 Thành Viên trở lên;(Công ty TNHH 2 Thành Viên trở lên: là công ty có từ 2 đến 50 thành viên là cá nhân hoặc tổ chức tham gia góp vốn);

- Tư vấn về cơ cấu góp vốn, quyền lợi và nghĩa vụ của các thành viên tham gia góp vốn;

- Tư vấn cách đặt tên công ty TNHH 2 Thành Viên trở lên;

- Tư vấn mức vốn điều lệ sao cho phù hợp với quy mô công ty cũng như năng lực của các thành viên tham gia góp vốn;

- Tư vấn cơ cấu tổ chức của loại hình công ty TNHH 2 Thành Viên trở lên, Chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc, tổng giám đốc….

- Tư vấn ưu và nhược điểm của công ty TNHH 2 Thành Viên trở lên với các loại hình công ty khác;

3. Tư vấn thành lập công ty với loại hình công ty cổ phần;(Công ty cổ phần là công ty có từ 3 thành viên là cá nhân hoặc tổ chức tham gia góp vốn, công ty cổ phân không giới hạn về thành viên tham gia góp vốn, , vốn công ty cổ phần được chia thành các phần bằng nhau thì gọi là cổ phần);

- Tư vấn điều kiện để được làm người đại diện trước pháp luật của công ty cổ phần;

- Tư vấn cơ cấu tổ chức của loại hình công ty cổ phần: Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc, ban kiểm soát…

- Tư vấn mức vốn điều lệ của công ty cổ phần; tỉ lệ góp vốn của các cổ đông sáng lập;

- Tư vấn cách đặt tên công ty cổ phần; tên tiếng anh; tên viết tắt;

- Tư vấn ngành nghề kinh doanh của loại hình công ty cổ phần;

-Tư vấn những ưu và nhược điểm của loại hình công ty cổ phần với các loại hình khác;

4. Tư vấn thành lập hợp tác xã, liên hợp tác xã; Tư vấn thành lập công ty hợp danh….

Các bạn thắc mắc hay liên hệ trực tiếp để được tư vấn chi tiết hơn các loại hình công ty.

Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật
Tags
 Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, Thành lập doanh nghiệp, Thành lập công ty giá rẻ, Thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty TNHH, Thủ tục thành lập công ty, Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 Thành viên, Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh. Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập công ty cổ phần, dịch vụ thành lập công ty tnhh 1 thành viên, dịch vụ thành lập công ty tnhh 2 thành viên, tư vấn thành lập công ty, tư vấn thành lập công ty cổ phần, tư vấn thành lập công ty tnhh 1 thành viên, tư vấn thành lập công ty tnhh 2 thành viên.Thủ tục thành lập công ty tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, Thủ tục thành lập công ty tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên,
bang gia thanh lap cong ty
bang gia thanh lap cong ty