Việc thay đổi tên công ty là việc làm hết sức cần thiết đối với những công ty mà tên không còn phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của công ty cũng như tên không còn phù hợp với sự phát triển của xã hội, hồ sơ thay đổi tên công ty như thế nào? sau đây là hồ sơ cần thiết để thay đổi tên công ty theo đúng quy định của pháp luật...

Chi tiết...

Bạn muốn thay đổi tên công ty để phù hợp với điều kiện kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, định hướng lại thương hiệu...các bạn thực hiện những bước như sau;

Chi tiết...

Thay đôi tên công ty có rất nhiều nguyên nhân, như do tên không phù hợp với phong thủy của chủ sở hữu, thay đổi tên công ty do muốn đinh hướng lại thương hiệu của doanh nghiệp, thay đổi tên công ty để thể hiện rõ hơn lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh trọng tâm của công ty….các bạn đang tìm hiểu thủ tục, hồ sơ thay đổi tên công ty? Luật sư công ty sẽ giúp...

Chi tiết...

Theo Nghị định 43 của Chính phủ ban hành ngày 15 thành 04 năm 2010, về đăng ký kinh doanh, quy định thay đổi tên Doanh nghiệp như sau: 

Chi tiết...

Qúa trình kinh doanh, doanh nghiệp đổi tên là điều cần thiết, để kịp thời xu hướng kinh doanh mới, phù hợp hơn với những lĩnh vực kinh doanh mới của công ty, và những ý tưởng thương hiệu với tên mới dự định thay đổi. Công ty Tư Vấn COVINA gửi quý khách thủ tục, hồ sơ thay đổi tên công ty nhanh chóng, trọn gói như sau:

Chi tiết...

Theo Nghị định 43 của Chính phủ ban hành ngày 15 thang 04 năm 2010, về việc đăng ký kinh doanh, quy định thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm đăng ký kinh doanh như sau:  

Chi tiết...

Một số lưu ý khi tổ chức tiền hành thay đổi cổ đông trong công ty

Chi tiết...


Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật
Tags
 Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, Thành lập doanh nghiệp, Thành lập công ty giá rẻ, Thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty TNHH, Thủ tục thành lập công ty, Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 Thành viên, Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh. Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập công ty cổ phần, dịch vụ thành lập công ty tnhh 1 thành viên, dịch vụ thành lập công ty tnhh 2 thành viên, tư vấn thành lập công ty, tư vấn thành lập công ty cổ phần, tư vấn thành lập công ty tnhh 1 thành viên, tư vấn thành lập công ty tnhh 2 thành viên.Thủ tục thành lập công ty tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, Thủ tục thành lập công ty tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên,
bang gia thanh lap cong ty
bang gia thanh lap cong ty