Theo Nghị định 43 của Chính phủ ban hành ngày 15 tháng 04 năm 2010 về đăng ký kinh doanh, tại Điều 41 hướng dẫn thay đổi cổ đông sáng lập như sau: Thay đổi do không thanh toán đủ số cổ phần đã cam kết góp, thay đổi do cổ đông sang lập chuyển nhượng, thay đổi do tặng, cho; 

Chi tiết...

 Theo Nghị định 43 của Chính phủ ban hành ngày 15 thang 04 năm 2010, về việc đăng ký kinh doanh, quy định thủ tục thay đổi thành viên như sau: Thành viên thay đổi do chuyển nhượng vốn, thay đổi do thêm thành viên, thay đổi do không cam kết góp vốn, thay đổi do thừa kế, thay đổi do tặng cho Nội dung chi tiết như sau:

Chi tiết...

 1. Trường hợp công ty TNHH một thành viên thay đổi chủ sở hữu do thừa kế thì công ty đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty. Hồ sơ bao gồm:

Chi tiết...

 Việc thay đổi nội dung đăng ký của doanh nghiệp là điều tất yêu, do nhiêu sự biến động về kinh tế, thị trường, xã hội do đó việc thay đổi ngành nghề, thay đổi vốn điều lệ, thay đổi trụ sở, thay đổi thành viên công ty….là điều thường xuyên đối với các công ty sau khi thành lập. Sau đây Công ty Luật COVINA sẽ tư vấn, hướng dẫn các bạn, nội dung và thủ...

Chi tiết...

 Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần trong trường hợp có cổ đông sáng lập không thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua, Doanh nghiệp gửi hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Hồ sơ bao gồm:

Chi tiết...

Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập trong trường hợp chuyển nhượng cổ phần, Doanh nghiệp gửi hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Hồ sơ bao gồm:

Chi tiết...


Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật
Tags
 Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, Thành lập doanh nghiệp, Thành lập công ty giá rẻ, Thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty TNHH, Thủ tục thành lập công ty, Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 Thành viên, Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh. Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập công ty cổ phần, dịch vụ thành lập công ty tnhh 1 thành viên, dịch vụ thành lập công ty tnhh 2 thành viên, tư vấn thành lập công ty, tư vấn thành lập công ty cổ phần, tư vấn thành lập công ty tnhh 1 thành viên, tư vấn thành lập công ty tnhh 2 thành viên.Thủ tục thành lập công ty tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, Thủ tục thành lập công ty tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên,
bang gia thanh lap cong ty
bang gia thanh lap cong ty