Nội dung chính của chương trình Chuẩn hóa dữ liệu bao gồm: - Rà soát và liệt kê các doanh nghiệp là đối tượng hướng đến của chương trình, thực hiện gửi Thông báo rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp đến các doanh nghiệp đó. - Cơ quan đăng ký kinh...

Chi tiết...

 Mục đích của việc triển khai chương trình Chuẩn hóa dữ liệu là: - Nhằm đính chính hoặc  bổ sung, cập nhật các thông tin còn sai lệch hoặc còn thiếu về doanh nghiệp trong Cơ dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. - Đồng bộ dữ liệu về doanh nghiệp bao gồm dữ liệu đăng ký kinh doanh và dữ liệu đăng...

Chi tiết...

 Các cơ quan chịu trách nhiệm triển khai và các cơ quan phối hợp triển khai chương trình Chuẩn hóa dữ liệu bao gồm: - Phòng ĐKKD các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Cục Thuế tỉnh; - Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Cơ quan phối hợp); - Cục Công nghệ thông tin – Tổng cục Thuế (Cơ quan phối...

Chi tiết...

 Chương trình Chuẩn hóa dữ liệu sẽ được triển khai đối với tất cả các đối tượng doanh nghiệp đã thành lập và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệphiện đang còn hoạt động hoặc tạm ngừng hoạt động.    ...

Chi tiết...

 Các căn cứ pháp lý cho việc triển khai chương trình Chuẩn hóa dữ liệu bao gồm:  - Điều 63 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về việc rà soát, cập nhật thông tin đối với các doanh nghiệp chưa đăng ký mã số thuế hoặc có thông tin sai khác giữa đăng ký...

Chi tiết...

 Doanh nghiệp có trách nhiệm tự đối chiếu, kiểm tra thông tin đăng ký doanh nghiệp có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp so với thông tin hiện tại của doanh nghiệp và thực hiện phản hồi lại Thông báo rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh...

Chi tiết...

 Để có đầy đủ các thông tin về chương trình Chuẩn hóa dữ liệu, các doanh nghiệp quan tâm có thể tìm kiếm thông tin theo một trong các phương thức sau đây: -       Truy cập Cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại địa chỉ www.dang kykinhdoanh.gov.vn. -   &nb...

Chi tiết...

 Lợi ích của chương trình Chuẩn hóa dữ liệu mang lại cho doanh nghiệp bao gồm: -       Cơ hội để các doanh nghiệp thực hiện việc cập nhật các thông tin về doanh nghiệp của mình một cách toàn diện và chính xác nhất, giúp cho việc bảo vệ các quyền và lợi ích...

Chi tiết...

 Để tự đối chiếu, kiểm tra thông tin đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp mình, các doanh nghiệp quan tâm có thể truy cập thư mục “Chuẩn hóa dữ liệu đăng ký doanh nghiệp” trên Cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại địa chỉ http://dangkykinhdoanh.gov.vn hoặc truy cập trực tiếp vào địa...

Chi tiết...

 Trong quá trình trình thực hiện Chuẩn hóa dữ liệu, nếu có vấn đề cần giải đáp, doanh nghiệp có thể: - Trực tiếp liên hệ tới các Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh để được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện. - Trực tiếp đặt câu hỏi trên Cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để được giải đáp...

Chi tiết...


Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật
Tags
 Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, Thành lập doanh nghiệp, Thành lập công ty giá rẻ, Thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty TNHH, Thủ tục thành lập công ty, Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 Thành viên, Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh. Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập công ty cổ phần, dịch vụ thành lập công ty tnhh 1 thành viên, dịch vụ thành lập công ty tnhh 2 thành viên, tư vấn thành lập công ty, tư vấn thành lập công ty cổ phần, tư vấn thành lập công ty tnhh 1 thành viên, tư vấn thành lập công ty tnhh 2 thành viên.Thủ tục thành lập công ty tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, Thủ tục thành lập công ty tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên,
bang gia thanh lap cong ty
bang gia thanh lap cong ty