Tỉnh Hưng Yên có vị trí địa lý thuận lợi để phát triển kinh tế, những năm gần đấy với sự phát triển kinh tế nhanh của tỉnh Hưng Yên cùng với đó là công ty tư nhân được thành lập rất nhiểu, tạo ra nhiều công ăn việc làm cho tỉnh Hưng Yên, loại hình công ty thường thành lập là công ty tnhh, vì loại hình công ty tnhh dễ quản lý và quy mô phù hợp với vốn đầu tư hơn là loại hình công ty cổ phần. Để thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên các bạn nên biết những nội dung sau;
Thủ tục thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên

Thành lập công ty tại Hưng Yên;
Thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên;
Thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên tại hưng Yên;


1. Điều kiện các thành viên tham gia góp vốn thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên.

- Những người đủ 18 tuổi và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;

2. Vốn đầu tư để thành lập công ty để bao nhiêu thì phù hợp? và có cần xác nhận về vốn góp đó không?

-Các mức vốn đăng ký để nộp thuế môn bài

-Dưới 2 tỉ: Mức nộp thuế môn bài 1 năm: 1 triều đồng.

-Từ 2 tỉ đến dưới 5 tỉ: Mức thuế môn bài 1 năm: 1,5 triệu.

-Từ 5 tỉ đến 10 tỉ: mức thuế môn bài: 1 năm 2 triệu.

-Trên 10 tỉ ; mức thuế môn bài: 1 năm 3 triệu.

- Ngành nghề kinh doanh: Xem ngành nghề đó kinh doanh có cần điều kiện gì không? nếu có điều kiện thì là điều kiện về chứng chỉ hành nghề hay điều kiện về mức vốn góp.

VD: Các ngành nghề cần chứng chỉ:

- Liên quan đến sức khỏe, môi trường: Bán thuốc, bán thuốc trừ sâu.......cần chứng chỉ hành nghề.

- Liên quan gây ảnh hương đến xã hội: tư vấn thiết kế, giám sát công trình.....cần chứng chỉ hành nghề

VD: Ngành nghề cần đến vốn xác nhận tại ngân hàng:


- Liên quan đến tài chính, BĐS: Cần xác nhận vôn của ngân hàng khi kinh doanh ngành nghề này: BĐS xác nhận 6 tỉ, tài chính ngân hàng: 3.000 tỉ.

Trụ sở chính của công ty: Trụ sở chính có thể đi thuê, mượn hoặc của chính thành viên tham gia góp vốn của công ty: Trụ sở chính phải có địa chỉ rõ ràng: Số nhà.....đường phố....phường...quận huyện....tỉnh thành phố.

Tên công ty đặt không được lấy tên của cơ quan nhà nước, không được đặt tên trai với thuần phong mỹ tục, không được đặt tên trung với các công ty đã có trước đó.

3. Tư vấn thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên gồm:

-Tư vấn mức vốn điều lệ.

-Tư vấn ngành nghề kinh doanh tại Hưng Yên.

-Tư vấn cách đặt tên công tytại Hưng Yên.

-Tư vấn việc đặt trụ sở chính của công ty tại Hừng Yên sao cho phù hợp.

-Tư vấn cơ cấu của công ty tnhh tại Hưng Yên.

-Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến việc
thành lập công ty tại Hưng Yên.

4. Thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính:

- Cấp giấy phép kinh doanh tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hừng Yên;

- Làm dấu tại Công an, hoặc đơn vị khắc đấu;

- Mã số thuế do thuế tỉnh Hưng Yên;

- Thời gian giả quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ nộp hợp lệ;

>>>>Đề biết thêm chi tiết hay liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn rõ hơn về việc thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên:

Căn cứ pháp lý:

1. Luật Doanh nghiệp 2014; có hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm 2015;

2. 
Luật đầu tư 2014; có hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm 2015;

3. 
Nghị định số: 78-CP; về Đăng ký kinh doanh; có hiệu lực ngày 01 tháng 11 năm 2015;

4. 
Thông tư số: 20-BKHĐT;Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; có hiệu lực ngày 15 tháng 01 năm 2016;

5. 
Quyết định 337-BKHĐT, về Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam; có hiệu lực ngày 10 tháng 04 năm 2007;
Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật