Các cá nhân, tổ chức đang có nhu cầu thành lập công ty môi giới bất động sản, đang gặp khó khăn về thủ tục, chưa biết bắt đầu từ đâu và làm thể nào để xin phép hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản. Công ty Luật COVINA với đội ngũ Luật sư có chuyên môn sẽ tư vấn miễn phí thủ tục xin giấy phép đăng ký kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản,...
Các bạn đang có nhu cầu thành lập công ty môi giới bất động sản, chúng tôi với nhiều năm trong linh vực tư vấn, thành lập công ty trên cả nước, hiểu được những khó khăn khi các cá nhân, tổ chức lần đầu thực hiện thủ tục hành chính công ty môi giới bất động sản tại các cơ quan cấp đăng ký thành lập công ty. Các bạn không có thời gian...
Thành văn phòng công chứng cần có những điều kiện và thủ tục như sau 

Trong những năm gần đây thị trường kinh doanh bất động sản bùng nổ, việc tổ chức mua bán sản phẩm bất động sản khá lộn xộn, thông tin bất động sản không rõ ràng. Vì vậy việc ra đời sàn giao dịch bất động sản là cần thiết, giúp cho người tiêu thụ sản phẩm và người bán sản phẩm gặp nhau dễ dàng hơn, và thông tin hai chiều được chính xác hơn và xa hơn nữa giúp...

Sàn giao dịch bất động sản phải là pháp nhân có chức năng kinh doanh dịch vụ bất động sản. Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thành lập sàn giao giao dịch bất động sản thì sàn giao dịch đó phải có tư cách pháp nhân riêng hoặc sử dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để hoạt động. 

Căn cứ Luật Kinh doanh Bất động sản ngày 29/6/2006, Nghị định153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 và Thông tư13/2008/TT-BXD ngày 21/05/2008 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh Bất động sản.

 Sàn bất động sản là nơi diễn ra các hoạt động giao dịch mua bán bất động sản. Thời gian vừa qua, các chính sách về thành lập sàn Bds khá thông thoáng với mục tiêu buộc các giao dịch bất động sản phải thông qua sàn nhằm minh bạch hóa thị trường bất động sản.

Theo Luật Kinh doanh bất động sản, Nghị định 153/2007/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản bắt buộc phải thực hiện việc bán, chuyển nhượng, cho thuê, thuê mua bất động sản thông qua sàn giao dịch do mình tự thành lập hoặc lựa chọn sàn giao dịch bất động sản do đơn vị khác thành lập để giới thiệu bất động sản...

Sàn giao dịch bất động sản phải có Quy chế hoạt động, gồm những nội dung cơ bản sau:

Các tổ chức khi hoạt động sàn giao dịch bất động sản phải tuân theo các nguyên tắc về sàn giao dịch bất động sản như sau: 

Các tổ chức khi lập sản giao dịch bất động sản phải tuân theo các điều kiện như sau:

Sàn giao dịch bất động sản được thực hiện những nội dung liên quan đến bất động sản như sau:

Người điều hành sàn giao dịch bất động sản phải thực hiện quyền và nhiệm vụ như sau:(Thủ tục thành lập sàn giao sịch bất động sản);

1. Tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động sản có các quyền sau đây:(Thủ tục thành lập sàn giao dịch bất động sản); 

 Sàn giao dịch bất động sản có thể hiểu là trung gian kết nối giữa người cung cấp sản phẩm bất động sản và người mua sản phẩm; nó như một cái chợ chỉ giao dịch một mặt hàng;

"Sàn giao dịch bất động sản là nơi diễn ra các giao dịch bất động sản và cung cấp các dịch vụ cho kinh doanh bất động sản" 

Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kê khai thuế hay gọi là dịch vụ kế toán thuế cho doanh nghiệp đây là ngành, nghề có điều kiện khi xin phép đăng ký kinh doanh, quý khách đang băn khoăn về điều kiện cũng như thủ tục, hồ sơ thành lập công ty có chức năng dịch vụ kế toán thuế. Công ty Luật COVINA với đội ngũ Luật sư có chuyên môn sẽ tư vấn miễn phí về điều...

Căn cứ Điều 55 của Luật Kế toán, doanh nghiệp dịch vụ kế toán, cá nhân đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán nhưng không được cung cấp dịch vụ kế toán khi người có trách nhiệm quản lý, điều hành doanh nghiệp dịch vụ kế toán hoặc cá nhân đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán thuộc các trường hợp sau: 

2- Điều kiện đăng ký hành nghề kế toán 2.1. Đối với cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán: a) Có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, không thuộc đối tượng không được làm kế toán theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Luật Kế toán;  

3.1. Đối với cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán: (Thủ tục thành lập công ty dịch vụ kế toán tại đây) Cá nhân đăng ký hành nghề kế toán lần đầu phải lập hồ sơ đăng ký hành nghề kế toán nộp cho Hội nghề nghiệp được Bộ Tài chính uỷ quyền, gồm: 

 4.1. Đăng ký lần đầu: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán, doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải nộp hồ sơ đăng ký hành nghề cho Hội nghề nghiệp được Bộ Tài chính uỷ quyền.(Thủ tục thành lập công ty dịch vụ kế toán tại đây)

5.1. Khi có sự thay đổi tên gọi, trụ sở, văn phòng và địa chỉ giao dịch, nội dung đăng ký kinh doanh thì chậm nhất là 10 ngày sau khi thực hiện việc thay đổi, cá nhân hành nghề kế toán, doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải thông báo bằng văn bản cho Hội nghề nghiệp được Bộ Tài chính uỷ quyền. (Thủ tục thành lập công ty dịch vụ kế toán tại đây);

6.1. Đối tượng phải cập nhật kiến thức hàng năm là người hành nghề kế toán đang hành nghề hoặc sẽ tiếp tục đăng ký hành nghề kế toán trong năm sau. (Thủ tục thành lập công ty dịch vụ kế toán tại đây);

Theo Luật Kế toán và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Kế toán quy định trách nhiệm của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam như sau: (Thủ tục thành lập công ty dịch vụ kế toán tại đây);

Lập công ty giám sát xây dựng công trình là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về chứng chỉ hành nghề, các bạn đang gặp khó khăn với thủ tục, hồ sơ xin phép hoạt động kinh doanh ngành, nghề trên. Công ty Luật COVINA với đội ngũ Luật sư có chuyên môn sẽ tư vấn hồ sơ, thủ tục để thành lập doanh nghiệp có chức năng tư vấn giám sát miễn phí cho...

Các nhóm ngành, nghề khi hoạt động giám sát xây dựng công trình, phải có chứng chỉ hành nghề. 

Căn cứ Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD ngày 18/4/2005 và thông tư số 12/2009/TT-BXD về việc cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng cần các yêu cầu sau: 

 Theo Điều 34, Nghị định 23 của Chính phu quy định về xư phạt hành vi vi phạm hành chính về môi giới bất động sản như sau:

1. Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 8 của Luật này được kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản (sau đây gọi là tổ chức, cá nhân môi giới bất động sản), làm trung gian trong việc đàm phán, ký hợp đồng kinh doanh bất động sản và được hưởng thù lao, hoa hồng theo hợp đồng môi giới bất động sản. 

1. Tìm kiếm đối tác đáp ứng các điều kiện của khách hàng để tham gia đàm phán, ký hợp đồng. 2. Đại diện theo uỷ quyền để thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản.

 1. Tổ chức, cá nhân môi giới bất động sản được hưởng một khoản tiền thù lao môi giới từ khách hàng không phụ thuộc vào kết quả giao dịch mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản giữa khách hàng và người thứ ba. 

1. Tổ chức, cá nhân môi giới bất động sản được hưởng một khoản tiền hoa hồng môi giới theo hợp đồng môi giới khi bên được môi giới ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản. 

1. Thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản theo quy định của Luật này. 2. Yêu cầu khách hàng cung cấp hồ sơ, thông tin, tài liệu liên quan đến bất động sản. 

 1. Thực hiện đúng hợp đồng môi giới bất động sản đã ký. 2. Cung cấp thông tin về bất động sản được đưa vào kinh doanh và chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp. 

1. Cá nhân được cấp chứng chỉ môi giới bất động sản khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; b) Đã được đào tạo về môi giới bất động sản; 

1. Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản phải có các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 8 của Luật này.  2. Nội dung kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản bao gồm: 

 1. Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ đấu giá bất động sản phải có các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 8 của Luật này. 2. Đấu giá bất động sản phải được thực hiện theo nguyên tắc công khai, trung thực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

1. Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ quảng cáo bất động sản phải có các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 8 của Luật này.    2. Quảng cáo bất động sản được thực hiện thông qua sàn giao dịch bất động sản, trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc các phương tiện khác.

1. Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản phải có các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 8 của Luật này. 2. Nội dung kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản bao gồm: 

Căn cứ vào Nghị định số 23 của Chính phủ ban hành về việc xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động giám sát xây dựng như sau:  


Page: 12
Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật
Tags
 Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, Thành lập doanh nghiệp, Thành lập công ty giá rẻ, Thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty TNHH, Thủ tục thành lập công ty, Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 Thành viên, Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh. Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập công ty cổ phần, dịch vụ thành lập công ty tnhh 1 thành viên, dịch vụ thành lập công ty tnhh 2 thành viên, tư vấn thành lập công ty, tư vấn thành lập công ty cổ phần, tư vấn thành lập công ty tnhh 1 thành viên, tư vấn thành lập công ty tnhh 2 thành viên.Thủ tục thành lập công ty tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, Thủ tục thành lập công ty tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên,
bang gia thanh lap cong ty
bang gia thanh lap cong ty