1. Hộ kinh doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh. 

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 và Nghị đinh 44 quy định Quyền thành lập hộ kinh doanh và nghĩa vụ đăng ký của hộ kinh doanh cá thể như sau:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 và Nghị đinh 44 quy định Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể như sau:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 và Nghị đinh 44 Quy định về đặt địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh như sau:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 và Nghị đinh 44 quy định thay đổi nội dung  đăng ký hộ kinh doanh cá thể như sau:

Theo Luật Doanh nghiệp 2005 và Nghị định 43 quy định về cách đặt tên hộ kinh doanh như sau; 

Theo Luật Doanh nghiệp 2005, Nghị định số 43 và Thông tư 14 quy định về trình tự và thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể như sau:

Các cá nhận, hộ gia đình hoạc nhóm người muốn lập hộ kinh doanh cá thể tìm hiểu thủ tục, hồ sơ quy trình như sau: 


Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật
Tags
 Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, Thành lập doanh nghiệp, Thành lập công ty giá rẻ, Thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty TNHH, Thủ tục thành lập công ty, Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 Thành viên, Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh. Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập công ty cổ phần, dịch vụ thành lập công ty tnhh 1 thành viên, dịch vụ thành lập công ty tnhh 2 thành viên, tư vấn thành lập công ty, tư vấn thành lập công ty cổ phần, tư vấn thành lập công ty tnhh 1 thành viên, tư vấn thành lập công ty tnhh 2 thành viên.Thủ tục thành lập công ty tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, Thủ tục thành lập công ty tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên,
bang gia thanh lap cong ty
bang gia thanh lap cong ty