Phụ lục I-1 kèm theo Thông tư 02/2019/BKHĐT,  Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp Doanh nghiệp tư nhân. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019.

Chi tiết...

Phụ lục I-2 kèm theo Thông tư 02/2019/BKHĐT,  Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp Công ty tnhh một thành viên. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019.

Chi tiết...

Phụ lục I-3 kèm theo Thông tư 02/2019/BKHĐT,  Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp Công ty tnhh hai thành viên trở lên. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019.

Chi tiết...

Phụ lục I-4 kèm theo Thông tư 02/2019/BKHĐT,  Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019.

Chi tiết...

Phụ lục I-5 kèm theo Thông tư 02/2019/BKHĐT, Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019.

Chi tiết...

Phụ lục I-6 kèm theo Thông tư 02/2019/BKHĐT, Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019.

Chi tiết...

Phụ lục I-7 kèm theo Thông tư 02/2019/BKHĐT,  Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019.

Chi tiết...

Phụ lục I-8 kèm theo Thông tư 02/2019/BKHĐT,  Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019.

Chi tiết...

Phụ lục I-9 kèm theo Thông tư 02/2019/BKHĐT, Danh sách thành viên công ty hợp danh. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019.

Chi tiết...

Phụ lục I-10 kèm theo Thông tư 02/2019/BKHĐT, Danh sách người đại diện theo ủy quyền. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019.

Chi tiết...

Phụ lục II-1 kèm theo Thông tư 02/2019/BKHĐT, Thông báo Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019.

Chi tiết...

Phụ lục II-2 kèm theo Thông tư 02/2019/BKHĐT, Thông báo Thay đổi người đại diện theo pháp luật. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019.

Chi tiết...

Phụ lục II-3 kèm theo Thông tư 02/2019/BKHĐT, Thông báo Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân.   Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019.

Chi tiết...

Phụ lục II-4 kèm theo Thông tư 02/2019/BKHĐT, Thông báo Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019.

Chi tiết...

Phụ lục II-5 kèm theo Thông tư 02/2019/BKHĐT, Thông báo Về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019.

Chi tiết...

Phụ lục II-6 kèm theo Thông tư 02/2019/BKHĐT,  Thông báo Về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019.

Chi tiết...

Phụ lục II-7 kèm theo Thông tư 02/2019/BKHĐT,  Thông báo Về việc chào bán cổ phần riêng lẻ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019.

Chi tiết...

 Phụ lục II-8 kèm theo Thông tư 02/2019/BKHĐT,  Thông báo Về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019.

Chi tiết...

Phụ lục II-9 kèm theo Thông tư 02/2019/BKHĐT, Thông báo Về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019.

Chi tiết...

Phụ lục II-10 kèm theo Thông tư 02/2019/BKHĐT, Thông báo Về việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019.

Chi tiết...

Phụ lục II-11 kèm theo Thông tư 02/2019/BKHĐT, Thông báo Về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/ lập địa điểm kinh doanh. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019. Thủ tục thành lập chi nhánh công ty, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Chi tiết...

Phụ lục II-12 kèm theo Thông tư 02/2019/BKHĐT, Thông báo Về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019.

Chi tiết...

Phụ lục II-13 kèm theo Thông tư 02/2019/BKHĐT, Thông báo Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019.

Chi tiết...

Phụ lục II-14 kèm theo Thông tư 02/2019/BKHĐT, Giấy đề nghị Hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019.

Chi tiết...

Phụ lục II-15 kèm theo Thông tư 02/2019/BKHĐT, Thông báo Về việc phản hồi kết quả rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động doanh nghiệp. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019.

Chi tiết...

Phụ lục II-16 kèm theo Thông tư 02/2019/BKHĐT, Giấy đề nghị Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019.

Chi tiết...

Phụ lục II-17 kèm theo Thông tư 02/2019/BKHĐT, Giấy đề nghị Cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019.

Chi tiết...

 Phụ lục II-18 kèm theo Thông tư 02/2019/BKHĐT,  Giấy đề nghị Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019.

Chi tiết...

Phụ lục II-19 kèm theo Thông tư 02/2019/BKHĐT,  Giấy đề nghị Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019.

Chi tiết...

Phụ lục II-20 kèm theo Thông tư 02/2019/BKHĐT,  Giấy đề nghị Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/ Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019.

Chi tiết...


Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật
Tags
 Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, Thành lập doanh nghiệp, Thành lập công ty giá rẻ, Thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty TNHH, Thủ tục thành lập công ty, Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 Thành viên, Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh. Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập công ty cổ phần, dịch vụ thành lập công ty tnhh 1 thành viên, dịch vụ thành lập công ty tnhh 2 thành viên, tư vấn thành lập công ty, tư vấn thành lập công ty cổ phần, tư vấn thành lập công ty tnhh 1 thành viên, tư vấn thành lập công ty tnhh 2 thành viên.Thủ tục thành lập công ty tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, Thủ tục thành lập công ty tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên,
bang gia thanh lap cong ty
bang gia thanh lap cong ty