Dấu pháp nhân(Dấu tròn) của công ty, do sử dụng nhiều hoặc bảo quản không tốt để dấu bị hỏng như mở dấu, hoặc dấu bị rách, bị chảy do để chỗ nóng…., vậy bạn muôn thay đổi dấu mới của doanh nghiệp, bạn đang băn khoăn chưa biết thủ tục thế nào, công ty Luật COVINA gửi tới bạn thủ tục xin cấp lại dấu pháp nhân công ty như sau: Thủ tục xin cấp lại dấu pháp nhân do bị hỏng 

Chi tiết...

Khi công ty bị mất dấu pháp nhân(Dấu tròn), gần như mọi hoạt động của công ty tạm dừng, để công ty hoạt động đúng quy định của pháp luật, doanh nghiệp phải làm thủ tục xin cấp lại dấu pháp nhận. Vậy thủ tục xin cấp lại dấu như thế nào, đó cũng là khó khăn của doanh nghiệp, công ty Luật COVINA gửi tới bạn thủ tục xin cấp lại dấu pháp nhân công ty như sau: 

Chi tiết...


Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật
Tags
 Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, Thành lập doanh nghiệp, Thành lập công ty giá rẻ, Thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty TNHH, Thủ tục thành lập công ty, Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 Thành viên, Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh. Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập công ty cổ phần, dịch vụ thành lập công ty tnhh 1 thành viên, dịch vụ thành lập công ty tnhh 2 thành viên, tư vấn thành lập công ty, tư vấn thành lập công ty cổ phần, tư vấn thành lập công ty tnhh 1 thành viên, tư vấn thành lập công ty tnhh 2 thành viên.Thủ tục thành lập công ty tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, Thủ tục thành lập công ty tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên,
bang gia thanh lap cong ty
bang gia thanh lap cong ty