Cập nhật lúc: 11/5/2015 1:36:53 PM

Tư vấn thành lập công ty theo Luật doanh nghiệp 2014

Về cơ bản thủ tục thành lập công ty theo Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm 2015 đầu hồ sơ không có gì thay đổi, luật doanh nghiệp 2014 thay đổi một số nội dung như: Về mẫu hồ sơ thành lập công ty, nội dung điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2014: như phần con dấu pháp nhân; phần người đại diện trước pháp luật; phần tỉ lệ biểu quyết; phần ngành nghề kinh doanh; phần vốn pháp định......

I. Tư vấn thành lập công ty theo Luật doanh nghiệp 2014:

1. Tư vấn Điều lệ công ty theo Luật doanh nghiệp 2014;

2. Tư vấn ngành nghề kinh doanh theo Luật mới;

3. Tư vấn vốn điều lệ công ty;

4. Tư vấn tên công ty theo Luật DN 2014;

5. Tư vấn cơ cấu góp vốn của công ty;

6. Tư vấn theo yêu cầu của khách hàng về các nội dung khác của Luật doanh nghiệp 2014;

II. Hồ sơ thành lập công ty theo Luật doanh nghiệp 2014;

1. Điều lệ công ty: Nội dung điều lệ gồm: Tên công ty; trụ sở chính; Ngành nghề kinh doanh; Vốn điều lệ; Thành viên tham gia góp vốn; Người đại diện trước pháp luật; Điều kiện làm giám đốc, tổng giám đốc; Chủ tịch hội đồng thành viên; Chủ tịch hội đồng quản trị; ...........

2. Giấy đề nghị thành lập công ty: Nội dung gồm: Tên công ty; trụ sở chính; ngành nghề kinh doanh; vốn điều lệ; Thông tin người đại diện trước pháp luật;

3. Danh sách thành viên, cổ đông sáng lập: Nội dung: Họ tên, ngày tháng năm sinh; Hộ khẩu thường trú; chỗ ở hiện tại; tỉ lệ góp vốn; số vốn góp; số CMND hoặc Hộ chiếu.....

4. Bản sao CMND hoặc Hộ chiếu của các thành viên, cổ đồng tham gia góp vốn;

5. Giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

III. Cơ quan thụ lý hồ sơ:

1. Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công ty đặt trụ sở chính;

2. Thời gian thụ lý hồ sơ: 5 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ nộp hợp lệ;

IV: Công việc phải làm sau khi thành lập công ty:

1. Nộp thuế môn bài;

Mức phí môn bài phải nộp: Dưới 2 tỉ: 1 triệu/1năm; Từ 2 tỉ dưới 5 tỉ: 1,5 triệu/1 năm; từ 5 tỉ đến 10 tỉ: 2 triệu/1 năm; trên 10 tỉ: 3 triệu/1năm;

2. Làm thủ tục đăng ký in/mua hóa đơn: Đơn xin mua hóa đơn; Đơn xin chuyển từ phương pháp thuế trực tiếp sang khấu trừ;

3. Mua chữ ký số để kê khai thuế qua mạng;

Mọi thắc mắc về Luật doanh nghiệp 2014 quý khách hãy liên hệ để được tư vấn tốt nhất.


Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật
Tags
 Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, Thành lập doanh nghiệp, Thành lập công ty giá rẻ, Thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty TNHH, Thủ tục thành lập công ty, Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 Thành viên, Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh. Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập công ty cổ phần, dịch vụ thành lập công ty tnhh 1 thành viên, dịch vụ thành lập công ty tnhh 2 thành viên, tư vấn thành lập công ty, tư vấn thành lập công ty cổ phần, tư vấn thành lập công ty tnhh 1 thành viên, tư vấn thành lập công ty tnhh 2 thành viên.Thủ tục thành lập công ty tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, Thủ tục thành lập công ty tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên,
bang gia thanh lap cong ty
bang gia thanh lap cong ty