Cập nhật lúc: 1/13/2014 2:52:57 PM

Các bước thay đổi tên công ty

Bạn muốn thay đổi tên công ty để phù hợp với điều kiện kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, định hướng lại thương hiệu...các bạn thực hiện những bước như sau;

Bước 1. Tra cứu tên công ty dự định thay đổi, sao cho đúng quy định của pháp luật về cách đặt tên công ty, và công ty dự định thay đổi không được trùng và gấy nhầm lẫn với công ty đã có.

Bước 2. Soạn thảo hồ sơ về việc thay đổi tên công ty theo quy định của pháp luật, hồ sơ gồm:

1. Thông báo thay đổi tên công ty theo mẫu;

2. Biên bản họp của hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 TV trở lên, Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi tên công ty;

3. Quyết định của CTHĐTV đối với công ty TNHH 2 tv trở lên, Quyết định của CTHĐQT đối với công ty cổ phần về việc thay đổi tên công ty; Quyết định của chủ sở hữu đối với công ty TNHH 1 TV về việc thay đổi tên công ty;

4. Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty dự kiến thay đổi tên;

- Hồ sơ nộp tại  phòng ĐKKD - Sở kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính;

- Lệ phí theo quy định của nhà nước;

- Thời gian giải quyết thủ tục hành chính là 5 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ;

Bước 3. Làm thủ tục thay đổi lại con dấu và giấy chứng nhậ mẫu dấu khi thay đổi lại tên công ty;

Hồ sơ gồm:

- Bản sao giấy chứng nhận đkkd tên công ty đã thay đổi, giấy chứng nhận mẫu dấu;

- Thời gian giải quyết thủ tục là 4 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ;

- Hồ sơ nộp tại phòng Cảnh sát QLHC và TTXH công an nơi công ty đặt trụ sở chính;

- Lệ phí theo quy định của nhà nước;

Bước 4: Làm thông báo gửi chi cục thuế nơi công ty đặt trụ sở chính về việc thay đổi tên công ty;

Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật
Tags
 Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, Thành lập doanh nghiệp, Thành lập công ty giá rẻ, Thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty TNHH, Thủ tục thành lập công ty, Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 Thành viên, Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh. Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập công ty cổ phần, dịch vụ thành lập công ty tnhh 1 thành viên, dịch vụ thành lập công ty tnhh 2 thành viên, tư vấn thành lập công ty, tư vấn thành lập công ty cổ phần, tư vấn thành lập công ty tnhh 1 thành viên, tư vấn thành lập công ty tnhh 2 thành viên.Thủ tục thành lập công ty tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, Thủ tục thành lập công ty tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên,
bang gia thanh lap cong ty
bang gia thanh lap cong ty