Công ty Luật COVINA hướng dẫn làm thủ tục, hồ sơ thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên tại thanh hóa, giúp các bạn không phải mất nhiều thời gian để tìm hiểu thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên tại Thanh Hóa, hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên gồm:
I. Hồ sơ thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên tại Thanh Hóa:

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh thành lập công ty TNHH 2 thành viên  (
Phụ lục I-3).

2. Dự thảo Điều lệ công ty tnhh 2 thành viên(Mẫu Dự thảo Điều lệ công ty tnhh 2 tv). Dự thảo điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo uỷ quyền.

3. Danh sách thành viên công ty tnhh 2 thành viên (
Phụ lục I-6). Kèm theo danh sách thành viên phải có:

- Bản sao hợp lệ CMND hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với thành viên sáng lập là cá nhân;

- Đối với thành viên sáng lập là pháp nhân:

+ Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (GCNĐKKD) hoặc giấy tờ tương đương khác;

+ Bản sao hợp lệ của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên sáng lập.

4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

5. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và cá nhân khác nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

II. Dịch vụ thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên tại Thành Hóa gồm:

1. Dịch vụ xin giấy phép đăng ký kinh doanh tại Thanh Hóa;

2. Dịch vụ khắc dấu tròn tại Thanh Hóa;

3. Dịch vụ xin thông báo mẫu dấu tại Thanh Hóa;

4. Dịch vụ đăng bố cáo thành lập công ty trên công thông tin điện tử quốc gia tại Thanh Hóa;

5. Dịch vụ kê khai thuế môn bài;

III. Thẩm quyền và thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

1. Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa;

2. Thời gian: 5 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ nộp hợp lệ.

3. Chi cục thuế Thanh Hóa;

4. Ngân hàng Thanh Hóa;

Các bạn đừng ngần ngại khi gặp khó khăn trong việc tiến hành thủ tục thành lập công ty TNHH 2 Thành viên trở lên, hãy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn tốt nhất. Chúc các bạn thành công.
Cảm ơn.

Căn cứ pháp lý thành lập công ty:

1. 
Luật Doanh nghiệp 2014; có hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm 2015;

2. 
Luật đầu tư 2014
; có hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm 2015;

3. 
Nghị định số: 78-CP; về Đăng ký kinh doanh; có hiệu lực ngày 01 tháng 11 năm 2015;

4. 
Thông tư số: 20-BKHĐT;Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; có hiệu lực ngày 15 tháng 01 năm 2016;

5. 
Quyết định 337-BKHĐT, về Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam; có hiệu lực ngày 10 tháng 04 năm 2007;

Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật
Tags
 Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, Thành lập doanh nghiệp, Thành lập công ty giá rẻ, Thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty TNHH, Thủ tục thành lập công ty, Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 Thành viên, Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh. Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập công ty cổ phần, dịch vụ thành lập công ty tnhh 1 thành viên, dịch vụ thành lập công ty tnhh 2 thành viên, tư vấn thành lập công ty, tư vấn thành lập công ty cổ phần, tư vấn thành lập công ty tnhh 1 thành viên, tư vấn thành lập công ty tnhh 2 thành viên.Thủ tục thành lập công ty tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, Thủ tục thành lập công ty tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên,
bang gia thanh lap cong ty
bang gia thanh lap cong ty