Cập nhật lúc: 11/6/2013 12:04:24 AM

Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần bằng vốn góp thêm của thành viên khác ngoài công ty

Nhu cầu vốn là rất cần thiết đối với các công ty trong khi hoạt động, vậy để huy động được thêm vốn thì bằng cách là các cổ đông sáng lập góp thêm vốn hoặc là kêu gọi người ngoài góp thêm vốn vào công ty, sau đây công ty COVINA gửi tới bạn thủ tục góp thêm vốn bằng cách thêm cổ đông mới vào công ty như sau: 

1.Thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần, bằng cách góp thêm vốn của người ngoài công ty

- Thông báo tăng vốn điều lệ của công ty;

- Danh sách cổ đông sau khi tăng vốn;

- Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ bằng tiền góp thêm của các cổ đông;

- Quyết định của Chủ tịch hội đồng quản trị về việc tăng vốn;

- Hợp đồng chuyển nhượng vốn;

- Biên bản thanh lý vốn góp;

- Thông báo lập sổ cổ đông của công ty ;

- Bản gốc giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh;

- Bản gốc giấy chứng nhận mã số thuế, nếu mã số ĐKKD và mã số thuế chưa gộp là một;

- Bản sao chứng thực CMND hoặc Hộ chiếu của cổ đông mới, góp thêm vốn vào công ty;

- Nếu thành viên góp thêm là một tổ chức, thì phải có: Quyết định cử người đại diện quản lý vốn của tổ chức đó, Bản sao chứng thực giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của tổ chức, bản sao CMND hoặc hộ chiếu của người được cư đại diện quản lý vốn của tổ chức đó;

- Các văn bản khác;

- Vốn góp có thể bằng tiền mặt, ngoại tệ quy đổi VNĐ, quyền sử dụng đất, bí quyết công nghệ, sở hữu trí tuệ, công nghệ, tài sản khác…..

2. Thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính

- Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở;

- Thời gian giải quyết thủ tục hành chính 5 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận;

3. Đại diện khách hàng tiến hành làm thủ tục tăng vốn điều lệ

- Soạn thảo hồ sơ theo quy định của pháp luật;

- Đại diện khách hàng liên hệ với cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính;

- Đại diện khách hàng theo dõi tính hợp lệ của hồ sơ, sửa đổi bổ sung khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

- Đại diện khách hàng nhận giấy chứng nhận dăng ký kinh doanh mới, tăng vốn điều lệ;

4. Dịch vụ hậu mãi

- Giảm giá 20% dịch vụ khi khách hàng sử dụng dịch vụ tiếp theo;

- Cung cấp các văn bản luật miễn phí;
Xem thêm: Cổ đông sáng lập, cổ phần, cổ phiếu, cổ tức, thành viên, sáng lập viên, tiền mặt, vốn, sổ đỏ, nhà đất, bất động sản.
Cảm ơn.

Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật