Cập nhật lúc: 3/3/2014 10:39:50 AM

Thủ tục thay đổi người đại diện trước pháp luật, giám đốc, tổng giám đốc công ty tại Thanh Hoá

Người đại diện trước pháp luật, giám đốc, tổng giám đốc của công ty là thành viên sáng lập của công ty hoặc là người đi thuê, trong qua trình hoạt động kinh doanh do nhiêu yếu tố, thì doanh nghiệp có thể thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, thay đổi người đại diện trước pháp luật bằng hình thức chuyển nhượng vốn, thay đổi bằng cách thay các thành viên khác trong công ty và thay đổi bằng cách thuê người đại diện trước pháp luật không phải là thành viên của công ty. Dưới đây là thủ tục hồ sơ thay đổi người đại diện trước pháp luật của công ty.


1. Hồ sơ quý doanh nghiệp cần chuẩn bị khi thay đổi người đại diện trước pháp luật.

- Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần), Biên bản họp của Hội đồng thành viên(đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên) về việc thay đổi người đại diện trước pháp luật của công ty;

- Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị (đối với công ty cổ phần); Quyết định của Chủ tịch hội đồng thành viên(đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên); Quyết định của chủ sở hữu công ty(đối với công ty TNHH một thành viên) về việc thay đổi người đại diện trước pháp luật của công ty;;

- Thông báo về việc thay đổi người đại diện trước pháp luật của công ty về việc thay đổi người đại diện trước pháp luật;

- Danh sách thành viên, cổ đông của công ty sau khi thay đổi người đại diện trước pháp luật(Trong trường hợp thay đổi có liên quan đến chuyển nhượng vốn);

- Thông báo lập sổ thành viên, cổ đông của công ty(trong trường hợp có chuyển nhượng vốn);

- Bản sao CMND hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người đại diện trước pháp luật mới;

- Hợp đồng lao động nếu có;

Một số lưu ý khác:

- Mã hóa ngành nghề: Nếu doanh nghiệp ĐKKD những ngành nghề chưa mã hóa theo hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam phải mã hóa lại;

- Những ngành nghề ĐKKD trước đây không có điều kiên, hiện giờ theo quy định của pháp luật phải có điều kiện thì doanh nghiệp phải đáp ứng đủ điều kiện đó, nếu không đủ điều kiện phải rút ngành nghề đó;

2. Thành phần hồ sơ thay đổi ngượi đại diện trước pháp luật Thanh Hóa.

- Thành phần hồ sơ là một bộ;

3. Cơ quan có thẩm quyền thụ lý hồ sơ thay đổi người đại diện trước pháp luật tại Thanh Hóa

- Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa;

- Cục thuế Thanh Hóa;

- Công an tỉnh Thanh Hóa;

4. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính là 10 ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.

Mọi thắc mắc quý khách hàng xin liên hệ để được tư vấn chi tiết hơn.
Cảm ơn.


Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật
Tags
 Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, Thành lập doanh nghiệp, Thành lập công ty giá rẻ, Thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty TNHH, Thủ tục thành lập công ty, Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 Thành viên, Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh. Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập công ty cổ phần, dịch vụ thành lập công ty tnhh 1 thành viên, dịch vụ thành lập công ty tnhh 2 thành viên, tư vấn thành lập công ty, tư vấn thành lập công ty cổ phần, tư vấn thành lập công ty tnhh 1 thành viên, tư vấn thành lập công ty tnhh 2 thành viên.Thủ tục thành lập công ty tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, Thủ tục thành lập công ty tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên,
bang gia thanh lap cong ty
bang gia thanh lap cong ty