Đà Nẵng là thành phố sôi động và phát triển, do đó có rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoại nước đầu tư dự án tại Đà Nẵng, các nhà đâu tư muốn xin giấy phép thành lập công ty tại Đà Nẵng để thực hiện dự án đầu tư của mình, các bạn đang gặp khó khăn về thủ tục, hồ sơ thành lập công ty tại Đà Nẵng, chúng tối sẽ tư vấn miễn phí cho các bạn, giúp các bạn thực hiện dự án đầu tư nhanh chóng và đúng quy định của pháp luật.
I. Các loại hình công ty thành lập tại Đà Nẵng như sau:

- Thành lập Hợp tác xã;

- Thành lập Công ty hợp danh;

- Thành lập Công ty TNHH một thành viên;

- Thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên;

- Thành lập Công ty cổ phần;

- Thành lập Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài;

- Thành lập Công ty liên doanh.

II. Quy trình thành lập công ty gồm các bước sau:

- Người thành lập doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền tại Đà Nẵng và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

- Cơ quan cấp đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

- Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; không được yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp thêm các giấy tờ khác không quy định tại Luật doanh nghiệp.

III.Hồ sơ đăng ký thành lập công ty các loại hình cơ bản gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.

- Dự thảo Điều lệ công ty.

- Danh sách thành viên sáng lập và cổ đông sáng lập:

Kèm theo danh sách có các văn bản sau:

* Đối với cổ đông là cá nhân: bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;

* Đối với cổ đông là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản uỷ quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.

* Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.

-  Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

- Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

IV. Dịch vụ hậu mãi sau khi thành lập công ty tại Đà Nẵng

- Giảm giá 20% cho lần sử dụng dịch vụ tiếp theo.

- Cung cấp văn bản luật miển phí;

- Tư vấn cơ cấu tổ chức của công ty;

- Tư vấn miễn phí qua yahoo, facbook, gmail, google;

Các bạn đừng ngần ngại hãy gọi ngay cho chúng tôi để dược tư vấn tốt nhất.
Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật