Các cá nhân, tổ chức trên cả nước, các bạn đang tìm hiểu thủ tục thành lập công ty, các bạn không có thời gian đi lại hoặc cảm thấy thủ tục hành chính khó khăn, đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tồi để được tư vấn, hỗ trợ thủ tục thành lập công ty một cách nhanh chóng, và đúng theo quy định của pháp luật. Công ty chúng tôi nhận dịch vụ thành lập công ty trên toàn quốc gồm: Dịch vụ thành lập công ty tại Bắc Ninh, Dịch vụ thành lập công ty tại Bắc Giang, Dịch vụ thành lập công ty tại Hưng Yên, Dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nam, Dịch vụ thành lập công ty tại Thái Nguyên, Dịch vụ thành lập công ty tại Thanh Hóa, Dịch vụ thành lập công ty tại Hải Phòng, Dịch vụ thành lập công ty tại Nam Định, Dịch vụ thành lập công ty tại Thái Bình, Dịch vụ thành lập công ty tại Ninh Bình, Dịch vụ thành lập công ty tại Nghệ An, Dịch vụ thành lập công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh, Dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội. Rất mong được hợp tác cùng khách hàng.
Trước khi thành lập công ty, các bạn tìm hiểu những nội dung sau để thuận tiện cho việc thành lập và hoạt động của công ty:

1. Tìm hiểu và lựa chọn loại hình công ty sao cho phù hợp với yêu cầu, số lượng thành viên và quy mô hoạt động của công ty;

2. Tìm hiểu điều kiện để trở thành người đại diện trước pháp luật, quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến người đại diện theo pháp luật;

3. Tìm hiểu điều kiện các cá nhân, tổ chức tham gia góp vốn thành lập công ty;

4. Lựa chọn tên công ty sao cho phù hợp với ngành, nghề kinh doanh, phù hợp với sở thích, phong thủy của quý khách;

5. Lựa chọn mức vốn điều lệ sao cho phù hợp với khả năng góp vốn của các thành viên tham gia thành lập công ty;

6. Lựa chọn tỉ lệ góp vốn của các thành viên tham gia góp vốn, để đảm bảo quyền lợi của các thành viên;

7. Lựa chọn trụ sở công ty để đặt;

8. Lựa chọn ngành, nghề kinh doanh sao cho đúng trọng tâm ngành nghề kinh doanh và mơt rộng các ngành nghề liên quan;

9. Tìm hiểu thủ tục mở tài khoản ngân hàng;

10. Tìm hiểu thủ tục đặt hóa đơn VAT;

11. Các nội dung khách trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh: Ngành nghề kinh doanh có điều kiện không? trụ sở chính có được sản xuất kinh doanh không? trụ sở có phải đáp ứng về PCCC không?....

Trên đây là những vấn để các bạn có thể tìm hiểu qua trước khi thành lập công ty, để trong quá trình thành lập và hoạt động thuận tiện hơn, tránh gặp những khó khăn không cần thiết.

I. Dịch vụ tư vấn thành lập công ty tại Bắc Ninh

1. Dịch vụ tư vấn thành lập công ty tại Bắc Ninh;

2. Tư vấn hoạt đồng về thuế của công ty sau khi thành lập;

3. Tư vấn hợp đồng lao động, bảo hiểm;

4. Tư vấn về cơ cấu tổ chức của công ty;

5. Tư vấn khác hoặc theo yêu cầu của khách hàng.

Thẩm quyền giải quyết hồ sơ: Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh;

Thành phần hồ sơ gồm:

a, Giấy đề nghị đăng ký Doanh nghiệp; (Theo mẫu:
Thông tư số: 02/2018/TT-BKHĐT);

b, Điều lệ công ty tnhh 1 thành viên; Điều lệ công ty cổ phần; Điều lệ công ty tnhh 2 thành viên; (Soạn theo điều 25 Luật Doanh ghiệp 2014);

c, Danh sách thành viên công ty tnhh 2 thành viên; Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần; 
(Theo mẫu:Thông tư số: 02/2018/TT-BKHĐT);

d, Bản sao chứng thực Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác còn hiệu lực;

Số lượng hồ sơ: 01 bộ;

Thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 04 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ nộp hợp lệ;

Thành phần hồ sơ sau khi thành lập công ty gồm: giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp; Dấu pháp nhận công ty; Dấu chức danh công ty;

Xem thêm: Mẫu điều lệ công ty tnhh 1 thành viên; Mẫu điều lệ công ty cổ phần; mẫu điều lệ công ty tnhh 2 thành viên trở lên.

II.
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty tại Hưng Yên.

1. Tư vấn thành lập công ty tại Hưng Yên;

2. Tư vấn cơ cấu hoạt động, tổ chức của công ty thành lập tại Hưng Yên;

3. Tư vấn thuế, bảo hiểm cho công ty tại Hưng Yên;

4. Tư vấn các vấn đề pháp lý của doanh nghiệp tại Hưng Yên;

Thẩm quyền giải quyết hồ sơ: Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên;

Thành phần hồ sơ gồm:

a, Giấy đề nghị đăng ký Doanh nghiệp; (Theo mẫu:
Thông tư số: 02/2018/TT-BKHĐT);

b, Điều lệ công ty tnhh 1 thành viên; Điều lệ công ty cổ phần; Điều lệ công ty tnhh 2 thành viên; (Soạn theo điều 25 Luật Doanh ghiệp 2014);

c, Danh sách thành viên công ty tnhh 2 thành viên; Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần; 
(Theo mẫu:Thông tư số: 02/2018/TT-BKHĐT);

d, Bản sao chứng thực Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác còn hiệu lực;

Số lượng hồ sơ: 01 bộ;

Thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 04 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ nộp hợp lệ;

Thành phần hồ sơ sau khi thành lập công ty gồm: giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp; Dấu pháp nhận công ty; Dấu chức danh công ty;

Xem thêm: Mẫu điều lệ công ty tnhh 1 thành viênMẫu điều lệ công ty cổ phầnmẫu điều lệ công ty tnhh 2 thành viên trở lên.


III.
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty tại Bắc Giang

1. Tư vấn thành lập công ty tại Bắc Giang;

2. Tư vấn quy mô công ty tại Bắc Giang;

3. Tư vấn cơ cấu tổ chức của công ty tại Bắc Giang;

4. Tư vấn các vấn đề pháp lý của công ty lập tại Bắc Giang;

Thẩm quyền giải quyết hồ sơ: Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang;

Thành phần hồ sơ gồm:

a, Giấy đề nghị đăng ký Doanh nghiệp; (Theo mẫu:
Thông tư số: 02/2018/TT-BKHĐT);

b, Điều lệ công ty tnhh 1 thành viên; Điều lệ công ty cổ phần; Điều lệ công ty tnhh 2 thành viên; (Soạn theo điều 25 Luật Doanh ghiệp 2014);

c, Danh sách thành viên công ty tnhh 2 thành viên; Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần; 
(Theo mẫu:Thông tư số: 02/2018/TT-BKHĐT);

d, Bản sao chứng thực Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác còn hiệu lực;

Số lượng hồ sơ: 01 bộ;

Thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 04 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ nộp hợp lệ;

Thành phần hồ sơ sau khi thành lập công ty gồm: giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp; Dấu pháp nhận công ty; Dấu chức danh công ty;

Xem thêm: Mẫu điều lệ công ty tnhh 1 thành viênMẫu điều lệ công ty cổ phầnmẫu điều lệ công ty tnhh 2 thành viên trở lên.


IV.
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty tại Thanh Hóa.

1. Tư vấn lập công ty tại Thanh Hóa;

2. Tư vấn quy mô hoạt động của công ty sao cho phù hợp với điều kiện tại Thanh Hóa;

3. Tư vấn các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty tại Thanh Hóa;

Thẩm quyền giải quyết hồ sơ: Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa;

Thành phần hồ sơ gồm:

a, Giấy đề nghị đăng ký Doanh nghiệp; (Theo mẫu:
Thông tư số: 02/2018/TT-BKHĐT);

b, Điều lệ công ty tnhh 1 thành viên; Điều lệ công ty cổ phần; Điều lệ công ty tnhh 2 thành viên; (Soạn theo điều 25 Luật Doanh ghiệp 2014);

c, Danh sách thành viên công ty tnhh 2 thành viên; Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần; 
(Theo mẫu:Thông tư số: 02/2018/TT-BKHĐT);

d, Bản sao chứng thực Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác còn hiệu lực;

Số lượng hồ sơ: 01 bộ;

Thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 04 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ nộp hợp lệ;

Thành phần hồ sơ sau khi thành lập công ty gồm: giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp; Dấu pháp nhận công ty; Dấu chức danh công ty;

Xem thêm: Mẫu điều lệ công ty tnhh 1 thành viênMẫu điều lệ công ty cổ phầnmẫu điều lệ công ty tnhh 2 thành viên trở lên.


V. Dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nam.


1. Tư vấn thành lập công ty tại Hà Nam;

2. Tư vấn loại hình công ty dự kiến thành lập tại Ha Nam;

3. Tư vấn cơ cấu quản lý công ty tại Hà Nam;

4. Tư vấn pháp lý hồ sơ thành lập tai Hà Nam;

5. Tư vấn các vấn đề khác liên quán đến công ty tại Hà Nam;

Thẩm quyền giải quyết hồ sơ: Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam;

Thành phần hồ sơ gồm:

a, Giấy đề nghị đăng ký Doanh nghiệp; (Theo mẫu:
Thông tư số: 02/2018/TT-BKHĐT);

b, Điều lệ công ty tnhh 1 thành viên; Điều lệ công ty cổ phần; Điều lệ công ty tnhh 2 thành viên; (Soạn theo điều 25 Luật Doanh ghiệp 2014);

c, Danh sách thành viên công ty tnhh 2 thành viên; Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần; 
(Theo mẫu:Thông tư số: 02/2018/TT-BKHĐT);

d, Bản sao chứng thực Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác còn hiệu lực;

Số lượng hồ sơ: 01 bộ;

Thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 04 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ nộp hợp lệ;

Thành phần hồ sơ sau khi thành lập công ty gồm: giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp; Dấu pháp nhận công ty; Dấu chức danh công ty;

Xem thêm: Mẫu điều lệ công ty tnhh 1 thành viênMẫu điều lệ công ty cổ phầnmẫu điều lệ công ty tnhh 2 thành viên trở lên.


VI. Thủ tục thành lập công ty các tỉnh gồm:

1. Điều lệ công ty; 
(Soạn theo điều 25 Luật Doanh ghiệp 2014);

2. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh thành lập công ty; (Mẫu theo phụ lục: 
Thông tư số: 02/2018/TT-BKHĐT;Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp);

3. Danh sách thành viên đối với công ty tnhh 2 thành viên; Danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; 
(Mẫu theo phụ lục: Thông tư số: 02/2018/TT-BKHĐT;Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp);

4. Bản sao CMND, Căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của các thành viên tham gia thành lập công ty;

5. Văn bản khác: Hợp đồng thuê nhà; Hợp đồng lao động; Biên bản họp;

VII. Dịch vụ thành lập công ty tại các tỉnh Thanh Hóa, Hưng Yên, Hà Nam, Bắc Ninh, Nam định, Hải Phòng, Bắc giang...

1. Dịch vụ soạn thảo hồ sơ thành lập công ty tại các tỉnh;

2. Đại diện khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết qua đăng ký kinh doanh tại các tỉnh;

3. Dịch vụ khắc dấu công ty tại các tỉnh;

4. Dịch vụ thông báo sử dụng con dấu tại các tỉnh;

5. Dịch vụ soạn hồ sơ thuế tại các tỉnh;

VIII. Hồ sơ công ty nhận được sau khi lập công ty tại các tỉnh gồm:

1. Giấy phép đăng ký doanh nghiệp;

2. Dấu tròn công ty (dấu pháp nhân);

3. Thông báo sử dụng mẫu dấu công ty;

4. Khắc dấu chức danh công ty giám đốc, tổng giám đốc, chủ tịch HĐQT, chủ tịch HĐTV, Chủ tịch công ty;

4. Đăng bố cáo thành lạp công ty trên công thông tin điện tử quốc gia;

>>>Trên đây là những nội dung cần thành lập công ty. Qúy khách không có thời gian hoặc cảm thấy thủ tục khó khăn hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và trợ giúp tốt nhất, giúp quý khách không mất nhiều thời gian đi lại. Chúc quý khách thành công.
 
>>>Qúy khách chỉ cần cung cấp duy nhất bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực.

Cảm ơn.

Căn cứ pháp lý thành lập công ty:

1. Luật Doanh nghiệp 2014; có hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm 2015;

2. 
Luật đầu tư 2014; có hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm 2015;

3. 
Nghị định số: 78-CP
; về Đăng ký kinh doanh; có hiệu lực ngày 01 tháng 11 năm 2015;

4. Nghị định 108/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 78/2015 về đăng ký doanh nghiệp;

5. 
Thông tư số: 02/2018/TT-BKHĐT;Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

6. 
Quyết định 27/2018-ttg
 về Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam; thay thế Quyết định số 10 và Quyết Định 337;

Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật