Nguồn tài chính của trung tâm bao gồm:

1. Ngân sách nhà nước cấp (nếu có). 
2. Học phí và các khoản thu từ các hợp đồng đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn, chuyển giao công nghệ và các hoạt động khác.

3. Nguồn tài trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

4. Các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có).
 thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, dịch vụ thành lập công ty
Bài viết khác

Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật