Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của học viên

1. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của học viên phải có văn hóa, phù hợp với đạo đức và lối sống của lứa tuổi. 
2. Trang phục của học viên phải sạch sẽ, gon gàng phù hợp với lứa tuổi, thuận tiện cho việc học tập và hoạt động tại trung tâm
hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học, quy trình thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học
 
Bài viết khác

Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật