Danh mục ngành, nghề cần có chứng chỉ hành nghề trước khi kinh doanh

Khi tiến hành thủ tục thành lập doanh nghiệp, quý doanh nghiệp nên tìm hiểu những ngành, nghề công ty dự kiến xin giấy phép có cần điều kiện về chứng chỉ hành nghề của người đại diện trước pháp luật, hay của chức danh nào trong công ty hay không;

     I.  Ngành, nghề mà pháp luật chỉ đòi hỏi Giám đốc (người đứng đầu cơ sở kinh doanh) phải có chứng chỉ hành nghề gồm:

1.    Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (trong trường hợp không ủy quyền) (Đ.154 Luật Sở hữu trí tuệ; Đ.29 NĐ 103/NĐ-CP ngày 22/9/2006);
 
2.    Dịch vụ khám chữa bệnh tư nhân; (Thông tư 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế);
 
3.    Dịch vụ khám chữa bệnh y học cổ truyền tư nhân; (Thông tư 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế);
 
     II.  Ngành, nghề mà pháp luật đòi hỏi cả Giám đốc và người khác giữ chức vụ quản lý trong công ty phải có chứng chỉ hành nghề gồm:

1.    Dịch vụ kiểm toán – 3 CCHN; (Đ.23 NĐ 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004);
 
2.    Dịch vụ kế toán – 2 CCHN; (Đ.41 NĐ 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004; Đ.2 TT 72/2007/TT-BTC ngày 27/6/2007);
 
     III. Ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu có chứng chỉ hành nghề của người giữ chức danh quản lý trong công ty gồm:

1.    Dịch vụ thú y – 1 CCHN; (Điều 63 NĐ 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005);
 
2.    Sản xuất, mua bán thuốc thú y; thú y thủy sản – 1 CCHN (Pháp lệnh Thú y);
 
3.    Giám sát thi công xây dựng công trình – 1 CCHN (Đ.87 Luật Xây dựng);
 
4.    Khảo sát xây dựng – 1 CCHN; (Đ.49 Luật Xây dựng);
 
5.    Thiết kế xây dựng công trình – 1 CCHN; (Đ.56 Luật Xây dựng);
 
6.    Hành nghề dược – 1 CCHN; (Đ.14 NĐ 79/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ);
 
7.    Dịch vụ môi giới bất động sản – 1 CCHN (Đ.8 Luật KDBĐS);
 
8.    Dịch vụ định giá bất động sản – 2 CCHN (Đ.8 Luật KDBĐS);
 
9.    Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản – 2 CCHN môi giới bất động sản (nếu có  Dịch vụ định giá bất động sản thì phải có 2 CCHN định giá bất động sản) (Đ.8 Luật KDBĐS);

10  Sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật – 1 CCHN; (Quyết định 91/2002/QĐ-BNN ngày 11/10/2002 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT);

11. Dịch vụ làm thủ tục về thuế - 2CCHN; (Điều 20 Luật Quản lý thuế);
 
12. Dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải – 1 CCHN (Quyết định 38/2005/QĐ-BGTVT);
 
13. Hoạt động xông hơi khử trùng – 1 CCHN (Đ.3 Quyết định 89/2007/QĐ-BNN ngày 1/11/2007 của Bộ NN&PTNT);
 
14. Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp – 1 CCHN (trong trường hợp có ủy quyền) (Đ.154 Luật Sở hữu trí tuệ);

Xem thêm: Thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty tnhh 1 thành viên, thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên, hồ sơ thành lập công ty, dịch vụ thành lập công ty, ngành nghề có điều kiện.
Cảm ơn.
Bài viết khác

Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật