Danh mục ngành nghề kinh doanh cần vốn pháp định.
Dươi đây là danh mục những ngành nghề pháp luật yêu câu khi kinh doanh, doanh nghiệp bắt buộc phải có vốn pháp định tối thiểu để kinh doanh, vốn pháp định được xác nhận bằng giấy ký quỹ xác nhận số tiền đó tại ngân hàng. Lưu ý một số ngành nghề sau khi ký quỹ không được rút vốn, còn lại sau khi được cấp đăng ký kinh doanh, thì doanh nghiệp được rút tiền ký quỹ tại ngân hàng.
I.   Tổ chức tín dụng (Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006)

1.     Ngân hàng thương mại cổ phần: 1000 tỷ đồng;

2.     Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 15 triệu USD;
 
II.  Quỹ tín dụng nhân dân (Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006)
 
1.     Quỹ tín dụng nhân dân trung ương: 1000 tỷ đồng;

2.     Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở: 100 triệu đồng;

III. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng (Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006)

1.     Công ty tài chính: 300 tỷ đồng;

2.     Công ty cho thuê tài chính: 100 tỷ đồng;
 
IV.  Kinh doanh bất động sản: 6 tỷ đồng (Điều 3 NĐ 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007)
 
V. Dịch vụ đòi nợ: 2 tỷ đồng (Điều 13 NĐ 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007)
 
VI. Dịch vụ bảo vệ: 2 tỷ đồng (không được kinh doanh các ngành, nghề và dịch vụ khác ngoài Dịch vụ bảo vệ) (NĐ 52/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008)
 
VII. Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: 5 tỷ đồng (Điều 3 NĐ 126/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007)
 
VIII. Sản xuất phim: Doanh nghiệp phải có GCN đủ điều kiện kinh doanh do Cục Điện ảnh cấp trước khi ĐKKD (Điều 14 Luật điện ảnh)
 
IX. Kinh doanh cảng hàng không: (Khoản 1 Điều 22 NĐ 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007)
 
1. Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế: 100 tỷ đồng

2. Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa: 30 tỷ đồng
 
X. Cung cấp dịch vụ hàng không mà không phải là doanh nghiệp cảng hàng không: (Khoản 2 Điều 22 NĐ 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007)

1. Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế: 30 tỷ đồng

2. Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa: 10 tỷ đồng
 
XI. Kinh doanh vận chuyển hàng không: (Khoản 1 Điều 8 NĐ 76/2007/NĐ-CP ngày 9/5/2007)

1. Vận chuyển hàng không quốc tế:

- Khai thác từ 1 đến 10 tàu bay: 500 tỷ đồng

-  Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay: 800 tỷ đồng

-  Khai thác trên 30 tàu bay: 1000 tỷ đồng
 
2. Vận chuyển hàng không nội địa:

-  Khai thác từ 1 đến 10 tàu bay: 200 tỷ đồng

-  Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay: 400 tỷ đồng

-  Khai thác trên 30 tàu bay: 500 tỷ đồng
 
XII. Kinh doanh hàng không chung: 50 tỷ đồng (Khoản 2 Điều 8 NĐ 76/2007/NĐ-CP ngày 9/5/2007)
 
XIII. Kinh doanh lữ hành quốc tế: 250 triệu đồng
 
Xem thêm: Thành lập công ty kinh doanh bất động sản, thành lập công ty bảo vệ, Thành lập công ty lư hành quốc tế, công ty dịch vụ đòi nợ, công ty môi giới lao động nước ngoài, công ty cổ phần bất động sản, công ty tnhh bất động sản.
Cảm ơn.
Bài viết khác

Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật