Cập nhật lúc: 12/24/2013 12:41:11 PM

Hơn 60.000 doanh nghiệp VN giải thể hoặc ngừng hoạt động

Đây là số liệu vừa được Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch Đầu tư công bố.


Cụ thể, theo Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh, số doanh nghiệp gặp khó khăn phải giải thể hoặc ngừng hoạt động trong năm 2013 lên tới 60.737 doanh nghiệp, tiếp tục tăng 11,9% so với năm 2012.

Cũng theo báo cáo này, trong năm 2013 số doanh nghiệp đã giải thể là 9.818 doanh nghiệp, tăng 4,9%; số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 10.803 doanh nghiệp, tăng 35,7%; số doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng không đăng ký là 40116 doanh nghiệp, tăng 8,6% (so với 2012).

Cũng liên quan đến vấn đề doanh nghiệp, tại cuộc họp báo của Tổng cục Thống kê vừa qua, trả lời câu hỏi của báo chí về thực tế còn bao nhiêu doanh nghiệp nhà nước (DNNN), ông Phạm Đình Thúy, Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp, Tổng cục Thống kê cho biết: các cơ quan khác tính toán các DNNN mà nhà nước sở hữu 100% vốn thì VN còn khoảng trên 1000 doanh nghiệp. Tuy nhiên, Tổng cục Thống kê tính toán cả các doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước trên 50% thì tại thời điểm 01/01/2013, cả nước còn 3135 DNNN.

Tổng cục Thống kê cũng nêu luôn kết quả điều tra cho biết hiện có 2854 DNNN thực tế đang hoạt động, chiếm 98,7%; 39 DNNN ngừng hoạt động, chiếm 1,3%, bao gồm 24 doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước và 15 doanh nghiệp vốn nhà nước trên 50%.

Trong số 24 doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước ngừng hoạt động thì tỷ lệ doanh nghiệp chờ giải thể, phá sản là 41,7%; doanh nghiệp chờ sắp xếp lại là 29,2%, doanh nghiệp ngừng để đầu tư đổi mới công nghệ là 12,5%, còn lại là nguyên nhân khác...

Như vậy, so với năm 2000, số doanh nghiệp nhà nước tại thời điểm 01/01/2013 bằng 54,4%, giảm 2624 doanh nghiệp...

Cũng theo Tổng cục Thống kê, thị phần cung cấp sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của các DNNN cho thị trường trong nước chiếm khoảng 32,2%

Về lý do ngừng hoạt động, 56,4% số doanh nghiệp trả lời do sản xuất thua lỗ kéo dài, 5,1% trả lời do năng lực quản lý, điều hành hạn chế và 38,5% trả lời do nguyên nhân khác như thiếu vốn sản xuất kinh doanh, không tìm kiếm được thị trường hoặc đang thuộc diện bán hoặc chờ sắp xếp lại.

C.V.KÌNH

Các bài viết khác

Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật