Cập nhật lúc: 12/30/2013 3:49:00 PM

Doanh nghiệp tái cơ cấu không được bán cổ phần lần đầu thấp hơn mệnh giá

Ngày 17/12/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 194/2013/TT-BTC hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp 100% vốn nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa theo Nghị định 59.


Ngày 17/12/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 194/2013/TT-BTC hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp 100% vốn nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định tại nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/2/2014.

Thông tư này áp dụng cho công ty mua bán nợ Việt Nam (DATC) và các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sau khi được xử lý tài chính và định giá lại nhưng giá trị thực tế của DN thấp hơn các khoản phải trả của doanh nghiệp (gọi là doanh nghiệp tái cơ cấu).

Việc mua nợ để tái cơ cấu doanh nghiệp của DATC phải đảm bảo có tính khả thi, có khả năng thu hồi vốn hiệu quả và đủ nguồn chênh lệch giữa giá vốn mua nợ với giá trị sổ sách khoản nợ để xử lý tài chính, tái cơ cấu doanh nghiệp theo quy định.

Trước khi IPO, DATC sẽ định giá lại doanh nghiệp. Việc xử lý tài chính theo phương án tái cơ cấu sẽ quyết định giảm trừ một phần nghĩa vụ trả nợ cho doanh nghiệp tái cơ cấu. Mức giảm trừ tối đa bằng số âm vốn chủ sở hữu tại báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất (đã được điều chỉnh theo kết quả xác định giá trị doanh nghiệp) trừ đi phầm giảm trừ nghĩa vụ trả nợ của các chủ nợ khác và không vượt quá số chênh lệch giữa giá trị sổ sách khoản nợ mua và giá vốn mua nợ (tính đến thời điểm quyết định giảm trừ nghĩa vụ trả nợ).

Một điểm nổi bật của thông tư này là việc IPO các doanh nghiệp tái cơ cấu này thực hiện theo Nghị định 59/2011/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính trong đó giá bán cổ phần cho người lao động và tổ chức công đoàn tại DN tái cơ cấu không thấp hơn mệnh giá cổ phần theo quy định (thông thường cán bộ công nhân viên được mua cổ phần bằng 60% thị giá chào bán trong đợt IPO lần đầu).

Công ty mua bán nợ và các chủ nợ tham gia tái cơ cấu được chuyển nợ thành vốn góp cổ phần.

Cũng theo Điều 7 thông tư này, nếu việc chào bán không thành công (không đủ nhà đầu tư tham gia) thì Ban chỉ đạo cổ phần hóa sẽ báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt xem xét điều chỉnh lại mức giá khởi điểm nhưng không thấp hơn mệnh giá để bán thỏa thuận cho nhà đầu tư.

Chi phí chuyển đổi doanh nghiệp là phần thặng dư bán cổ phần, nếu thiếu được bổ sung từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tái cơ cấu không phải mở tài khỏan phong tỏa khi thực hiện bán cổ phần.
Hoàng Ly
Theo Trí Thức Trẻ 

Các bài viết khác

Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật
Tags
 Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, Thành lập doanh nghiệp, Thành lập công ty giá rẻ, Thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty TNHH, Thủ tục thành lập công ty, Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 Thành viên, Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh. Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập công ty cổ phần, dịch vụ thành lập công ty tnhh 1 thành viên, dịch vụ thành lập công ty tnhh 2 thành viên, tư vấn thành lập công ty, tư vấn thành lập công ty cổ phần, tư vấn thành lập công ty tnhh 1 thành viên, tư vấn thành lập công ty tnhh 2 thành viên.Thủ tục thành lập công ty tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, Thủ tục thành lập công ty tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên,
bang gia thanh lap cong ty
bang gia thanh lap cong ty