Cập nhật lúc: 4/5/2015 10:40:38 PM

Xin giấy phép phòng cháy chữa cháy

Dịch vụ xin giấy phép đủ điều kiện phong cháy chữa cháy cho đơn vị kinh doanh, theo quy định của luật về phòng cháy chữa cháy, khi kinh doanh nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, cây xăng, trương học, trung tâm giáo dục......thì phải đáp ứng đủ điều kiện quy định về phòng cháy chữa cháy. Nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng chúng tôi nhận dịch vụ xin giấy phép về phòng cháy chữa cháy cho các đối tượng như trên.

 

HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY GỒM:

1. Đơn đề nghị cấp "Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy " theo mẫu PC5;

2. Bản sao "Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy" và văn bản nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở xây dựng mới hoặc cải tạo, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy khi đóng mới hay hoán cải hoặc bản sao biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở và phương tiện giao thông cơ giới khác;

3. Bản thống kê các phương tiện phòng cháy, chữa cháy, phương tiện thiết bị cứu người đã trang bị theo mẫu PC6;

4. Quyết định thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở kèm theo danh sách những người đã qua huấn luyện về phòng cháy, chữa cháy;

5. Phương án chữa cháy.

Mọi thắc mắc hãy liên hệ để được tư vấn chi tiết hơn.

Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật