Theo quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ đòi nợ, khi thành lập công ty kinh doanh dịch vụ đòi nợ có điều kiện về vốn pháp định.

Dịch vụ đòi nợ là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, vì vậy để xin phép hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ, các bạn phải đáp ứng đủ những điều kiện mà pháp luật yêu cầu, như về vốn pháp định, người quản lý, giám đốc…Công ty Luật COVINA với đội ngũ Luật sư có chuyên môn sẽ tư vấn miễn phí thủ tục, hồ sơ và các điều kiện để thành lập côn...
Đối với công ty kinh doanh dịch vụ đòi nợ, phải hoạt động theo những nguyên tắc như sau:

Khi thuê công ty dịch vụ đòi nợ, thì cà bên nợ và bên chủ nợ cùng phải hợp tác để cùng bên công ty dịch vụ đòi nợ làm việc 

1. Thực hiện hoạt động nghiệp vụ trong phạm vi pháp luật cho phép và được chủ nợ hoặc khách nợ ủy quyền; không được giao hoặc ủy quyền lại cho cá nhân ngoài doanh nghiệp hoặc tổ chức khác thực hiện các hoạt động này; trừ trường hợp tổ chức đó cũng là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ và việc ủy quyền lại phải được sự đồng ý bằng văn bản của chủ nợ hoặc khách nợ (bên ký...

Nhân viên của công ty dịch vụ đòi nợ, khi làm việc phải có những trách nhiệm, để đảm bảo đúng quy định của pháp luật như sau:

Khi chủ nợ và công ty kinh doanh dịch vụ đòi nợ thực hiện công việc, thì cấm làm những việc như sau: 

Mức vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ là 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng). 

Khi xin phép kinh doanh dịch vụ đòi nơ, thì người quản lý và giám đốc của chi nhánh, công ty phải đáp ứng được những điều kiện sau đây: 

Đối với nhân viên làm việc cho công ty dịch vụ đòi nợ, thì đáp ững những yêu cầu sau khi làm việc cho công ty dịch vụ đòi nợ.

Khi đăng ký kinh doanh dịch vụ đòi nợ, ngoài những quy định về hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp phải có: 

Khi kinh doanh dịch vụ đòi nợ, thì công ty chịu sự quản lý của các cơ quan như sau 

Khi hoạt động kinh doanh của công ty dịch vụ đòi nợi phi phạm những hành vi sau thì sẽ bị sử phạt hành chính:

Các hành vi vi phạm hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ quy định cụ thể tại điểm 1 Điều 21 Nghị định này bị xử phạt vi phạm hành chính theo một trong các hình thức sau: 

Các cơ quan có thẩm quyền, phạt vi phạm hành chính của công ty kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuế như sau:


Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật