Cập nhật lúc: 5/12/2020 12:01:01 PM

Mẫu Quyết định của Hội đồng thành viên

Xem thêm dịch vụ doanh nghiệp: Thay đi ni dung đăng ký công ty; Bổ sung ngành nghề kinh doanh; Tăng vốn điều lệ công ty; Thay đổi trụ sở chính công ty; Thay đổi tên công ty; Thủ tục thành lập công ty cổ phần; Thủ tục thành lập công ty tnhh;


Mẫu Quyết định của Hội đồng thành viên công ty tnhh 2 thành viên trở lên:

CÔNG TY TNHH ..............

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/QĐ

.........., ngày......tháng.....năm 20....

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: .........................................)

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH .................................

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ CÔNG TY TNHH ...................................................................;

- Căn cứ Biên bản họp hội đồng thành viên Số: 01/BB, ngày..../....2020;

- Xét tình hình hoạt động của công ty;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: (Ghi cụ thể nội dung cuộc họp):

................................................................................................................................

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty theo quy định của pháp luật:

(Trong trường hợp họp có sửa đổi điều lệ công ty, ghi cụ thể điều và nội dung cần sửa trong điều lệ)

Điều 3. Thời điểm thực hiện:..../...../ 20......

Điều 4. Giám đốc, Các phòng ban Công ty của doanh nghiệp có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

TM. Hội đồng thành viên

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

Chủ tịch Hội đồng thành viên

- Lưu.

 

 

 

 

 

..........................

 

 Căn cứ pháp lý thành lập công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh:

1. Luật Doanh nghiệp 2014; có hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm 2015;

2. Luật đầu tư 2014; có hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm 2015;

3. Nghị định số: 78-CP; về Đăng ký kinh doanh; có hiệu lực ngày 01 tháng 11 năm 2015;

4. Nghị định 108/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 78/2015 về đăng ký doanh nghiệp;

5. Thông tư số: 02/2018/TT-BKHĐT;Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

6. Quyết định 27/2018-ttg về Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam; thay thế Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg 23/01/2007và Quyết định 337/QĐ-BKHĐT ngày 10/04/2007;

 
Qúy khách cần tư vấn luật doanh nghiệp xin liên hệ địa chỉ:

CÔNG TY TƯ VẤN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Đ/C: P-2911-G3, KĐT Vinhomes Green Bay, Đại Lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đ/C: Số 6, Ngách 121, Ngõ Thái Thịnh 1, Thái Thịnh, Đống Đa , Hà Nội.

Đ/C: Số 11/44, Phan Bội Châu, phường Tân Sơn, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa.

Đ/C: Số 15, đường Trần Phú, phường Quang Trung, Phú lý, Hà Nam.

Đ/C: Số 68, Chùa Chuông, phường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, Hưng Yên .

Đ/C: Số 802, Lý Chính Thắng, Quận 3, TP HCM.

Luật sư tư vấn miễn phí: 0979 981 981 - 0983 138 381


Website:  
www.thanhlapdoanhnghiep.pro.vn


Các hỏi đáp khác

Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật