Mở cửa hàng kinh doanh thuốc là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi đăng ký ngành, nghề kinh doanh tại SKH&ĐT, sau đó xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thuốc tại Sở Y Tế hoặc Bộ Y Tế. Các bạn đang tìm hiểu thủ tục mở cửa hàng kinh doanh thuốc gặp khó khăn về hồ sơ, thủ tục hành chính, hãy liên hệ với Công ty Luật COVINA để được tư vấn miễn phí đầy đủ và chi...

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC DÙNG CHO NGƯỜI VÀ MỸ PHẨM NHẬP KHẨU VÀO VIỆT NAM ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH MÃ SỐ HÀNG HÓA THEO DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VÀ BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 

Theo quy định tại Điều 22 và 23 Luật Dược năm 2005, quy định quyền và nghĩa vụ của cơ sở bán buôn thuốc như sau:

Theo quy định tại Điều 24 của Luật Dược, cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm 

Theo quy định tại Điều 25 Luật Dược năm 2005 quy định Điều kiện chuyên môn của chủ cơ sở bán lẻ thuốc, người bán lẻ thuốc như sau:

 Theo quy định tại Điều 26 Luật Dược năm 2005 quy định Phạm vi hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc như sau:

 Theo quy định tại Điều 27 và 28 của Luật Dược thì quyề và nghĩa vụ của người bán lẻ thuốc và của chủ cơ sở băn lẻ thuốc như sau:

 Theo quy định tại Điều 18 Luật Dược năm 2005 thì Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu thuốc như sau:

Theo quy định tại Điều 20 của Luật Dược năm 2005, thì phạm vi được nhập khẩu thuốc như sau: 

 Theo quy định của Luật Dược năm 2005, thì quyền và nghĩa vụ của cơ sở sản xuất thuốc như sau:

Theo quy định tại Luật Dược  năm 2005, quy định những điều kiện để kinh doanh thuốc của các tổ chức, cá nhân như sau

1. Kinh doanh thuốc mà không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc. 2. Hành nghề dược mà không có Chứng chỉ hành nghề dược. 

Thẩm quyết của Bộ Y tế và Sở Y tế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc như sau: -  Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở sản xuất thuốc, làm dịch vụ bảo quản thuốc, làm dịch vụ kiểm nghiệm thuốc; 

Điều 4. Các dự án thuộc lĩnh vực dược được hưởng ưu đãi đầu tư Các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư về vốn, đất đai, thuế và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật, bao gồm: 

Căn cư Luật Dược, Nghị định 79 của Chính phủ và các văn bản khác quy định về giá thuốc như sau: Điều 8. Nguyên tắc quản lý giá thuốc của Nhà nước

 1. Chứng chỉ hành nghề dược được cấp cho người quản lý chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh thuốc phù hợp với từng hình thức tổ chức kinh doanh. Người được cấp Chứng chỉ hành nghề dược phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 13 của Luật Dược và các quy định của Nghị định này.

1. Người được cấp Chứng chỉ hành nghề dược phải có một trong các văn bằng sau đây tuỳ theo yêu cầu đối với từng hình thức tổ chức kinh doanh thuốc: 

1. Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược đối với công dân Việt Nam, bao gồm:  a) Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược;

1. Chứng chỉ hành nghề dược có thời hạn 05 năm, kể từ ngày cấp. Trước khi hết hạn 03 tháng, nếu muốn tiếp tục hành nghề thì cá nhân phải làm hồ sơ đề nghị gia hạn theo quy định tại Điều 16 Nghị định này. Thời gian gia hạn tối đa là 05 năm và không hạn chế số lần gia hạn.

1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, đổi, gia hạn Chứng chỉ hành nghề dược hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, đổi hoặc gia hạn Chứng chỉ hành nghề dược; nếu không cấp, cấp lại, đổi hoặc không gia hạn thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

1. Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi trong những trường hợp sau:  a) Được cấp không đúng thẩm quyền;

1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc được cấp cho các cơ sở kinh doanh thuốc đáp ứng các điều kiện đối với từng hình thức kinh doanh thuốc theo qui định tại Chương này. 

1. Người quản lý chuyên môn về dược phải có Chứng chỉ hành nghề dược phù hợp với từng hình thức tổ chức kinh doanh của cơ sở sản xuất. 

1. Người quản lý chuyên môn về dược phải có Chứng chỉ hành nghề dược phù hợp với từng hình thức tổ chức kinh doanh của cơ sở bán buôn.

1. Chủ cơ sở bán lẻ thuốc phải có Chứng chỉ hành nghề dược phù hợp với từng hình thức tổ chức kinh doanh của cơ sở bán lẻ. 

1. Các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp bán buôn thuốc có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và có kho thuốc đạt tiêu chuẩn về Thực hành tốt bảo quản thuốc, được phép nhập khẩu thuốc theo quy định của pháp luật về dược, quy định của Bộ Y tế và các quy định pháp luật có liên quan. 

1. Người quản lý chuyên môn về dược phải có Chứng chỉ hành nghề dược phù hợp với hình thức doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản thuốc. 

1. Người quản lý chuyên môn về dược phải có Chứng chỉ hành nghề dược phù hợp với hình thức doanh nghiệp làm dịch vụ kiểm nghiệm thuốc. 

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, bao gồm:  a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc;

1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc có thời hạn 05 năm, kể từ ngày cấp. Trước khi hết hạn 03 tháng, nếu muốn tiếp tục kinh doanh thì cá nhân, tổ chức phải làm thủ tục đề nghị gia hạn đối với Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định tại Điều 28 Nghị định này. Thời gian gia hạn là 05 năm. 

1. Trình tự cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc được quy định như sau: 

1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc bị thu hồi trong những trường hợp sau:  a) Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc được cấp không đúng thẩm quyền;

Theo quy định tại Luật Dược và Nghị định 79, Nghị định 89 sửa đổi NĐ 79 của Chính phủ, và Thông tư 02 và Thông tư 10 sửa đổi Thông tư 02 của Bộ Y tế, quy định điều kiện  và thủ tục cấp phép cho cửa hàng kinh doanh thuốc đủ điều kiện như sau:


Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật