Công ty Luật COVINA gửi tới các bạn tham khảo thủ tục, hồ sơ và quy trình để chuyển công ty 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần Bước 1. Xây dựng Phương án cổ phần hoá.  

Chi tiết...

Việc chuyển đổi loại hình của công ty trong qua trình hoạt động của doanh nghiệp là nhu cầu thường xuyên, do nhu cầu thay đổi cơ cấu tổ chức của công ty, cũng như quy mô sản xuất của kinh doanh được mở rộng, vì vây việc thay đổi loại hình công ty cho phù hợp với thực tế sản xuất, kinh doanh là cần thiết. Công ty Luật COVINA tư vấn bạn thủ tục, quy trình chuyển đổi loại hính công ty tnhh 1...

Chi tiết...

Theo Nghị định 43 của Chính phủ ban hành ngày 15 thang 04 năm 2010, về việc đăng ký kinh doanh, quy định thủ tục chuyển đổi các loại hình doanh nghiệp như sau:   

Chi tiết...


Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật