Nhưng năm gần đây thị trường bất động sản Việt Nam phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng, do đó nhu cầu việc kết nối giữa người bán và người mua nhà là rất cần thiết, vì vậy các công ty dịch vụ môi giới bất động sản cũng vì thế mà phát triển và tăng lên nhanh chóng. Vậy điều kiện để thành lập công ty môi giới bất động sản thế nào?...
Các cá nhân, tổ chức đang có nhu cầu thành lập công ty môi giới bất động sản, đang gặp khó khăn về thủ tục, chưa biết bắt đầu từ đâu và làm thể nào để xin phép hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản. Công ty Luật COVINA với đội ngũ Luật sư có chuyên môn sẽ tư vấn miễn phí thủ tục xin giấy phép đăng ký kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản,...
Các bạn đang có nhu cầu thành lập công ty môi giới bất động sản, chúng tôi với nhiều năm trong linh vực tư vấn, thành lập công ty trên cả nước, hiểu được những khó khăn khi các cá nhân, tổ chức lần đầu thực hiện thủ tục hành chính công ty môi giới bất động sản tại các cơ quan cấp đăng ký thành lập công ty. Các bạn không có thời gian...
 Theo Điều 34, Nghị định 23 của Chính phu quy định về xư phạt hành vi vi phạm hành chính về môi giới bất động sản như sau:

1. Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 8 của Luật này được kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản (sau đây gọi là tổ chức, cá nhân môi giới bất động sản), làm trung gian trong việc đàm phán, ký hợp đồng kinh doanh bất động sản và được hưởng thù lao, hoa hồng theo hợp đồng môi giới bất động sản. 

1. Tìm kiếm đối tác đáp ứng các điều kiện của khách hàng để tham gia đàm phán, ký hợp đồng. 2. Đại diện theo uỷ quyền để thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản.

 1. Tổ chức, cá nhân môi giới bất động sản được hưởng một khoản tiền thù lao môi giới từ khách hàng không phụ thuộc vào kết quả giao dịch mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản giữa khách hàng và người thứ ba. 

1. Tổ chức, cá nhân môi giới bất động sản được hưởng một khoản tiền hoa hồng môi giới theo hợp đồng môi giới khi bên được môi giới ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản. 

1. Thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản theo quy định của Luật này. 2. Yêu cầu khách hàng cung cấp hồ sơ, thông tin, tài liệu liên quan đến bất động sản. 

 1. Thực hiện đúng hợp đồng môi giới bất động sản đã ký. 2. Cung cấp thông tin về bất động sản được đưa vào kinh doanh và chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp. 

1. Cá nhân được cấp chứng chỉ môi giới bất động sản khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; b) Đã được đào tạo về môi giới bất động sản; 

1. Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản phải có các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 8 của Luật này.  2. Nội dung kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản bao gồm: 

 1. Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ đấu giá bất động sản phải có các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 8 của Luật này. 2. Đấu giá bất động sản phải được thực hiện theo nguyên tắc công khai, trung thực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

1. Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ quảng cáo bất động sản phải có các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 8 của Luật này.    2. Quảng cáo bất động sản được thực hiện thông qua sàn giao dịch bất động sản, trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc các phương tiện khác.

1. Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản phải có các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 8 của Luật này. 2. Nội dung kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản bao gồm: 


Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật