1. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong trường hợp mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Chi tiết...

Trong qua trình hoạt động đăng ký kinh doanh việc mất, thất lạc, bị cháy… là điều khách quan, nằm ngoài ý muốn của doanh nghiệp, vậy để công ty hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, thì doanh nghiệp phải xin cấp lại giấy phép đăng ký kinh doanh. Công ty Luật COVINA gửi bạn thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD như sau:  

Chi tiết...

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Chi tiết...

Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi có đủ các điều kiện sau đây: 

Chi tiết...


Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật