Lập công ty giám sát xây dựng công trình là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về chứng chỉ hành nghề, các bạn đang gặp khó khăn với thủ tục, hồ sơ xin phép hoạt động kinh doanh ngành, nghề trên. Công ty Luật COVINA với đội ngũ Luật sư có chuyên môn sẽ tư vấn hồ sơ, thủ tục để thành lập doanh nghiệp có chức năng tư vấn giám sát miễn phí cho...

Các nhóm ngành, nghề khi hoạt động giám sát xây dựng công trình, phải có chứng chỉ hành nghề. 

Căn cứ Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD ngày 18/4/2005 và thông tư số 12/2009/TT-BXD về việc cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng cần các yêu cầu sau: 

Căn cứ vào Nghị định số 23 của Chính phủ ban hành về việc xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động giám sát xây dựng như sau:  

1. Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình (sau đây gọi chung là chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng) cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu được cấp chứng...

Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình: - Màu đỏ đối với chứng chỉ cấp cho người có trình độ đại học. 

1. Thời gian kinh nghiệm là thời gian tính từ ngày cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề chính thức tham gia hoạt động xây dựng thuộc lĩnh vực phù hợp với nội dung xin đăng ký hành nghề. 

Người xin cấp chứng chỉ hành nghề có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 1. Quyền: a) Yêu cầu cung cấp thông tin về việc cấp chứng chỉ hành nghề; b) Được hoạt động hành nghề trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật; 

Người được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau: 1. Điều kiện chung: a) Có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật; 

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng gồm các tài liệu sau: 1. Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục số 1 của Thông tư này.  

1. Người xin cấp chứng chỉ hành nghề gửi 02 bộ hồ sơ (kèm 02 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong năm xin đăng ký) quy định tại Điều 7 tới Sở Xây dựng nơi xin cấp chứng chỉ hành nghề. 

1. Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được cấp lại hoặc bổ sung nội dung trong các trường hợp sau: a) Chứng chỉ cũ hết hạn sử dụng; b) Bổ sung nội dung hành nghề; 

a) Giám sát công tác khảo sát xây dựng bao gồm:  - Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình;  - Giám sát công tác khảo sát địa chất thuỷ văn; 

Nội dung được phép hành nghề hoạt động xây dựng do Hội đồng tư vấn xem xét theo nguyên tắc nếu cá nhân được đào tạo theo các chuyên ngành tương tự thì nội dung hành nghề được xem xét chủ yếu căn cứ vào kinh nghiệm thực tế hoạt động xây dựng của cá nhân đó, cụ thể đối với từng trường hợp như sau: 


Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật