Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kê khai thuế hay gọi là dịch vụ kế toán thuế cho doanh nghiệp đây là ngành, nghề có điều kiện khi xin phép đăng ký kinh doanh, quý khách đang băn khoăn về điều kiện cũng như thủ tục, hồ sơ thành lập công ty có chức năng dịch vụ kế toán thuế. Công ty Luật COVINA với đội ngũ Luật sư có chuyên môn sẽ tư vấn miễn phí về điều...

Căn cứ Điều 55 của Luật Kế toán, doanh nghiệp dịch vụ kế toán, cá nhân đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán nhưng không được cung cấp dịch vụ kế toán khi người có trách nhiệm quản lý, điều hành doanh nghiệp dịch vụ kế toán hoặc cá nhân đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán thuộc các trường hợp sau: 

2- Điều kiện đăng ký hành nghề kế toán 2.1. Đối với cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán: a) Có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, không thuộc đối tượng không được làm kế toán theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Luật Kế toán;  

3.1. Đối với cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán: (Thủ tục thành lập công ty dịch vụ kế toán tại đây) Cá nhân đăng ký hành nghề kế toán lần đầu phải lập hồ sơ đăng ký hành nghề kế toán nộp cho Hội nghề nghiệp được Bộ Tài chính uỷ quyền, gồm: 

 4.1. Đăng ký lần đầu: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán, doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải nộp hồ sơ đăng ký hành nghề cho Hội nghề nghiệp được Bộ Tài chính uỷ quyền.(Thủ tục thành lập công ty dịch vụ kế toán tại đây)

5.1. Khi có sự thay đổi tên gọi, trụ sở, văn phòng và địa chỉ giao dịch, nội dung đăng ký kinh doanh thì chậm nhất là 10 ngày sau khi thực hiện việc thay đổi, cá nhân hành nghề kế toán, doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải thông báo bằng văn bản cho Hội nghề nghiệp được Bộ Tài chính uỷ quyền. (Thủ tục thành lập công ty dịch vụ kế toán tại đây);

6.1. Đối tượng phải cập nhật kiến thức hàng năm là người hành nghề kế toán đang hành nghề hoặc sẽ tiếp tục đăng ký hành nghề kế toán trong năm sau. (Thủ tục thành lập công ty dịch vụ kế toán tại đây);

Theo Luật Kế toán và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Kế toán quy định trách nhiệm của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam như sau: (Thủ tục thành lập công ty dịch vụ kế toán tại đây);


Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật