Cập nhật lúc: 4/19/2020 8:02:08 PM

Mẫu Quyết định của chủ sở hữu công ty

Xem thêm dịch vụ doanh nghiệp: Thay đi ni dung đăng ký công ty; Bổ sung ngành nghề kinh doanh; Tăng vốn điều lệ công ty; Thay đổi trụ sở chính công ty; Thay đổi tên công ty; Thủ tục thành lập công ty cổ phần; Thủ tục thành lập công ty tnhh;


Mẫu Quyết định của chủ sở hữu công ty tnhh 1 thành viên:

CÔNG TY TNHH ....................

 ---------------------

Số:....../QĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------

                 ..............., ngày......tháng......năm .........

 

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc: ...........................................................)

Chủ sở hữu công ty

CÔNG TY TNHH ..........................................................

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ của  CÔNG TY TNHH ..........................................................................;

- Xét tình hình kinh doanh của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1: Thay đổi nội dung đăng ký Doanh nghiệp như sau:

1.      Tăng vốn điều lệ công ty:

................................................................................................................................

2.      Thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh:

...............................................................................................................................

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành quyết đinh này.                                                                 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu.

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

  

..............................

 


Căn cứ pháp lý thành lập công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh:

1. Luật Doanh nghiệp 2014; có hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm 2015;

2. Luật đầu tư 2014; có hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm 2015;

3. Nghị định số: 78-CP; về Đăng ký kinh doanh; có hiệu lực ngày 01 tháng 11 năm 2015;

4. Nghị định 108/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 78/2015 về đăng ký doanh nghiệp;

5. Thông tư số: 02/2018/TT-BKHĐT;Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

6. Quyết định 27/2018-ttg về Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam; thay thế Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg 23/01/2007và Quyết định 337/QĐ-BKHĐT ngày 10/04/2007;

 
Qúy khách cần tư vấn luật doanh nghiệp xin liên hệ địa chỉ:

CÔNG TY TƯ VẤN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Đ/C: P-2911-G3, KĐT Vinhomes Green Bay, Đại Lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đ/C: Số 6, Ngách 121, Ngõ Thái Thịnh 1, Thái Thịnh, Đống Đa , Hà Nội.

Đ/C: Số 11/44, Phan Bội Châu, phường Tân Sơn, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa.

Đ/C: Số 15, đường Trần Phú, phường Quang Trung, Phú lý, Hà Nam.

Đ/C: Số 68, Chùa Chuông, phường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, Hưng Yên .

Đ/C: Số 802, Lý Chính Thắng, Quận 3, TP HCM.

Luật sư tư vấn miễn phí: 0979 981 981 - 0983 138 381


Website:  
www.thanhlapdoanhnghiep.pro.vn


Các hỏi đáp khác

Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật