Vốn điều lệ công ty là vốn góp của các thành viên tham gia lập công ty, vốn điều lệ phải góp trong thời hạn cam kết của doanh nghiệp và được ghi trong điều lệ của công ty, nhưng tối đa không quá 3 năm đối với công ty tnhh 2 thành viên trở lên. Nếu trong 3 năm vốn góp không đủ thì công ty có thể làm thủ tục giảm vốn điêu lệ của công ty....

Chi tiết...

 Trong qua trình kinh doanh, do việc kinh doanh không đúng như kỳ vọng của doanh nghiệp, hoặc do thành viên công ty muốn rút vốn kinh doanh hoặc do vốn góp cam két chưa đóng đủ....thì công ty có thể làm thủ tục xin giảm vốn diều lệ, Thủ tục giảm vốn điều lệ của công ty tnhh như sau.

Chi tiết...

Khi tăng vốn điều lệ của công ty tnhh 1 thành viên bằng cách là thêm thành viên mới, thì khi đó công ty phải chuyển sang loại hình công ty tnhh 2 thành viên trở lên hoặc loại hình công ty cổ phần. Công ty Luật COVINA sẽ tư vấn thủ tục, hồ sơ tăng vốn điều lệ trong trường hợp trên như sau: 

Chi tiết...

Công ty Luật COVINA gửi tới quý doanh nghiệp đang có nhu cầu tăng vốn điều lệ của công ty tnhh 1 thành viên, thủ tục và hồ sơ tăng vốn như sau: 

Chi tiết...

Nhu cầu vốn là rất cần thiết đối với các công ty trong khi hoạt động, vậy để huy động được thêm vốn thì bằng cách là các cổ đông sáng lập góp thêm vốn hoặc là kêu gọi người ngoài góp thêm vốn vào công ty, sau đây công ty COVINA gửi tới bạn thủ tục góp thêm vốn bằng cách thêm cổ đông mới vào công ty như sau: 

Chi tiết...

Trong quá trình hoạt động của công ty, việc tăng vốn thêm của công ty để đáp ứng nhu cầu đầu tư lớn hơn là điều thường xẩy ra đối với các doanh nghiệp, vậy tăng vốn Điều lệ bằng cách nào? Để phù hợp với quy định của pháp luật, cũng như quyền lợi của các cổ đông, công ty Luật COVINA gửi tới bạn dịch vụ thủ tuc, hồ sơ tăng vốn điều lệ của công ty bằng hình thức góp thêm vốn của...

Chi tiết...

Theo Nghị định 43 của Chính phủ ban hành ngày 15 tháng 04 năm 2010, về đăng ký kinh doanh, hướng dẫn tăng, giảm vốn Điều lệ công ty và thay đổi tỷ lệ góp vốn: 

Chi tiết...

Trong qua trình kinh doanh của các doanh nghiệp, việc đầu tư vào những dự án có vốn lớn hơn vốn Điều lệ đã đặng ký của doanh nghiệp là thường xẩy ra, vì vậy để đáp ứng được vốn, tham gia vào đầu tư, thì doanh nghiệp phải tăng vốn điều lệ là tất yếu. Không những thế, việc tăng vốn Điều lệ cao cũng tạo được uy tín, tin tưởng của danh nghiệp với đối tác và đồng thời cũng làm...

Chi tiết...


Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật