Thành lập công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020

Thành lập công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020
Các tổ chức, cá nhân trên cả nước đang có nhu cầuThành lập công ty, các loại hình công ty như công ty tnhh 1 thành viên, công ty tnhh 2 thành viên, công ty cổ phần, công ty hợp danh. Các bạn không có thời gian hoặc cảm thấy thủ tục hành chính khó...

Dịch vụ thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

Dịch vụ thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty
Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty là điều rất quan trọng của doanh nghiệp, làm sao để lựa chọn được người thay mặt công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật về các vấn đề phát sinh, trong khi hoạt động của công ty, khi xẩy ra những điều không mong muốn. Công ty Tư Vấn COVINA gửi tới các...

Quy trình thủ tục tách công ty cổ phần

Quy trình thủ tục tách công ty cổ phần
Tách công ty cổ phần là chuyển một phần tài sản của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại (sau đây gọi là công ty được tách); chuyển một phần quyền và nghĩa vụ của công ty bị tách sang công ty được tách...

Thủ tục khắc dấu theo quy định mới

Thủ tục khắc dấu theo quy định mới
Trước đây, việc khắc dấu công ty như Công ty cổ phần, công ty tnhh 1 thành viên, công ty tnhh 2 thành viên là do công an quản lý, nhưng theo quy định mới của Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 (Cụ thể tại Điều 40: Con dấu của doanh nghiệp), thì Doanh nghiệp sau khi được cấp giấy chứng...
Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật