Dấu pháp nhân(Dấu tròn) của công ty, do sử dụng nhiều hoặc bảo quản không tốt để dấu bị hỏng như mở dấu, hoặc dấu bị rách, bị chảy do để chỗ nóng…., vậy bạn muôn thay đổi dấu mới của doanh nghiệp, bạn đang băn khoăn chưa biết thủ tục thế nào, công ty Luật COVINA gửi tới bạn thủ tục xin cấp lại dấu pháp nhân công ty như sau: Thủ tục xin cấp lại dấu pháp nhân do bị hỏng 

Chi tiết...

Khi công ty bị mất dấu pháp nhân(Dấu tròn), gần như mọi hoạt động của công ty tạm dừng, để công ty hoạt động đúng quy định của pháp luật, doanh nghiệp phải làm thủ tục xin cấp lại dấu pháp nhận. Vậy thủ tục xin cấp lại dấu như thế nào, đó cũng là khó khăn của doanh nghiệp, công ty Luật COVINA gửi tới bạn thủ tục xin cấp lại dấu pháp nhân công ty như sau: 

Chi tiết...


Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật